logo

Správy 2008

* 4.-7. jún 2008

medzinárodná konferencia k 10.výročiu činnosti ASCHÚS

Asociácia strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS) zorganizovala v dňoch 4. až 7.6.2008 medzinárodnú konferenciu k uplynulej desaťročnici svojej činnosti. Miestom konania bol Horský hotel Poľana v CHKO BR Poľana.
Účastníkmi bolo cca 70 profesionálnych a dobrovoľných strážcov zo 6 krajín (Česko, Nemecko, Slovensko, Rumunsko, Nórsko a Rusko). Medzinárodnú federáciu strážcov (International Ranger Federation) zastupovala reprezentantka pre Európu Rigmor Solem. Témou konferencie bolo nielen zhodnotenie 10 rokov existencie Asociácie ale aj diskusia o aktuálnych problémoch práce strážcov, výmena skúseností a nadviazanie spolupráce s národnými asociáciami strážcov chránených území v Európe. Po slávnostnom otvorení konferencie prebiehala prezentácia práce strážcov z jednotlivých krajín, premietnutý bol aj film o práci rangerov vo svete a v posledný deň konferencie boli pripravené dve tematické exkurzné trasy s odborným sprievodcom. Ako výstup konferencie bude vydaný zborník referátov. [viac...]

* marec 08 - máj 08

prípravy na slávnostnú konferenciu pokračujú

Ďalšie zasadnutie výboru k príprave konferencie sa konalo 5.3. v Tatranskej Javorine. Bližšie informácie, vrátane formuláru prihlášky nájdete v 2. cirkulári.

* december 07 - január 08

prípravy na slávnostnú konferenciu

Po preskúmaní rôznych možností padlo rozhodnutie usporiadať slávnostnú konferenciu k výročiu založenia Asociácie v termíne 4.-7.6.2008 v CHKO BR Poľana, na Horskom hoteli Poľana. Bližšie informácie, vrátane prihlášky na konferenciu v 1. cirkulári.