logo

Správy 2009-2014

Stretnutia strážcov CHÚ Slovenska 2014

V roku 2014 sa uskutočnili dve stretnutia strážcov CHÚ Slovenska a členov ASCHÚS.
V máji v Moštenickej Kyslej (NAPANT) sa konalo 24. stretnutie spojené aj s valným zhromaždením ASCHÚS. V októbri to bolo v poradí 25. stretnutie na Inoveckej chate (Považský Inovec). Na obidvoch stretnutiach prebehli školiace aktivity v duchu dohody medzi ŠOP SR a ASCHÚS. Podrobnejšie v Kronike.Európsky seminár strážcov 2014

IRF a Croatia Ranger Assotiation organizovali tretí Európsky seminár strážcov 13.-17.mája 2014 v Národnom parku Brijuni (Chorvátsko). ASCHÚS zastupoval člen výboru Z.Pochop.
Na ostrove Brijuni sa stretlo vyše 150 rangerov z 24 európskych krajín. Otváracieho ceremoniálu sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva životného prostredia Chorvátska, regiónu, Národného parku Brijuni, ako aj prezident IRF Sean Willmore , zástupca európskych rangerov Florin Halastauan a prezident Chorvátskej asociácie rangerov Branko Štivič.
Tréningový seminár mal v programe štyri okruhy tém:
1. Medzinárodná komunikácia rangerov
2. Junior Ranger Projeckt
3. Trening rangerov a ich lídrov
4. Twinning Project - dvojstranná alebo viacstranná spolupráca
Ku každej téme bol krátky workshop, ktorý zhodnotil dosiahnuté výsledky a skúsenosti, určil lídrov a body akčného plánu rozvoja.
[správa a niekoľko fotiek]Lužické hory 2014

Stretnutie strážcov partnerskej českej Asociácie sa konalo v dňoch 11.-13.4.2014 v Lužických horách na severe Českej republiky.
Okrem oficiálneho programu členovia ASCHÚS navštívili aj iné lokality (tzv. Trojzemí - hraničný bod medzi Nemeckou, Českom a Poľskom, ako aj skalné mesto neďaleko nemeckej obce Jonsdorf).
ASCHÚS reprezentovalo 5 zástupcov NP Muránska planina a po jednom z NP Slovenský raj, Malá Fatra a NAPANT.Pálava 2012

V dňoch 11.5.-13.5.2012 sa uskutočnilo stretnutie ASCHU ČR za účasti zástupcov z Rumunska, Poľska, Maďarska a za ASCHUS sa zúčastnila 5 členná skupina - NP Malá Fatra, NP Muránska planina a NP Slovenský raj.
Presun po trase Poprad-Žilina-Trenčín-Uherský Brod-Uherské Hradište-Mikulov-Pavlov, kde sme dorazili krátko pred 22 hod, nakoľko nás zdržali neplánované obchádzky a zlá orientácia, boli sme v tom teréne po prvý krát. Časť programu za piatok sme nestíhali, pripojili sme sa už do rozbehnutého vlaku.


  Program:
  pátek, 11. května 2012
  13:00-17:00 brigáda předem přihlášených zájemců na ploše u Obce Pavlov využívané v rámci setkání nebo na NS Děvín (kosení, vyřezávka, úklid)
  17:00-18:00 registrace účastníků, ubytování
  18:00-19:00 večeře
  19:00-22:00 přivítání, prezentace CHKO Pálava, slavnostní křest Příručky strážce přírody, ochutnávka místních vín

V sobotu sme pokračovali v rámci programu napriek nepriazni počasia - okolo obeda začalo pršať a fúkal silný vietor, prišla vlna ochladenia.

  sobota, 12. května 2012
  5:00-7:30 terénní pozorování vodních ptáků na VDNM (dle zájmu)
  7:30-8:30 snídaně
  8:30-12:00 praktické školení účastníků setkání (zdravověda, jak správně vázat lanové centrum, prezentace místní ochrany přírody) na jednotlivých stanovištích, JRP

My sme si vybrali lanové centrum, kde si odskúšal praktickú zručnosť Robo Javorský.

  12:00-13:00 oběd
  13:00-15:30 komentovaná terénní exkurze do NPR Děvín-Kotel-Soutěska (část NS Děvín) s pracovníky Správy CHKO Pálava a KS Brno

Pre nepriaznivé počasie sme sa plánovanej exurzie nezúčastnili, až v nedeľu.

  15:30-16:30 organizační zajištění stráže přírody na AOPK ČR, příspěvek IRF, Europarc Federation a slovenských kolegů

Za ASCHÚS prezentoval NP Malá Fatra - Babnič. Zaujímavé bolo vystúpenie kolegov z Rumunska a Maďarska.

  16:30-20:00 krátké prezentace účastníků setkání

V rámci prezentácie domácich účastníkov bola postupne odprezentovaná strážna služba na územiach jednotlivých CHKO a NP so všetkými problémami, starosťami a financovaním ako u nás. Zaujal nás tzv. strážcovský fond, realizácia projektov a pod.

  20:00-21:00,23:00,24:00….. večeře formou rautu (Ranger party)

sa vydarila, pokračovala do neskorých ranných hodín.


  neděle, 13. května 2012
  7:30-8:30 snídaně
  8:30-12:00 asociace strážců-valná hromada a volby výboru, ostatní exkurze CHKO Pálava (varianty: zámek Mikulov, muzeum Dolní Věstonice - pravěk, jeskyně na Turoldu v Mikulově)

My sme tentokrát zvolili návštevu muzea archeológie v Dolných Vestonicích a prehliadku Dívčího hradu, nakoľko počasie sa výrazne zlepšilo, aj keď bolo chladno.

  12:00-13:00 oběd
  13.00 ukončení, odjezd
  Zahraniční účastníci speciální program.


Po 11,00 hod sme sa rozlúčili s našimi hostiteľmi a vydali sa na spiatočnú cestu, do Popradu sme dorazili okolo 17,30 hod.
Poďakovanie patrí našim hostiteľom a za bezpečnú jazdu Robovi Javorskému.
Mohli sme len ticho závidieť prostredie stretnutia, starostlivosť organizátorov a hlavne účasť domácich, ktorá bol nad 100 účastníkov.

Milan Hromada


link na galeriu


22. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska - pracovné, sa konalo 12.2.2011 v Banskej Bystrici.
podrobnosti v KronikeTerénne stretnutie ASCHÚS v Slovenskom Raji

V dňoch 14. - 16.10.2011 sa konalo terénne stretnutie členov Asociácie strážcov chránených území Slovenska. Usporiadateľom boli strážcovia z NP Slovenský Raj, ktorí za miesto stretnutia zvolili novootvorené informačné stredisko Podlesok pri Hrabušiciach.
Pripravený program sa rozbehol už v piatok príchodom na Podlesok, kedy sa rozprúdilo večerné posedenie pri gitare Milana Ťažkého z NAPANTu. Hlavný program stretnutia ale bol pripravený na sobotu. V programe boli na výber tri trasy exkurzií. Jedna viedla cez Suchú Belú na Kláštorisko, druhá cez Letanovský Mlyn tiež na Kláštorisko a tretia do Medvedej jaskyne. Každý z účastníkov si vybral trasu, ktorá mu vyhovovala a pod vedením erudovaného sprievodcu sa vydal spoznávať NP Slovenský raj. Po príchode na Kláštorisko strážcov čakal Marcel Šámel z Občianskeho združenia Kláštorisko, ktorý ich sprevádzal po v súčasnosti sprístupnenom starom káštorisku, kde v dávnej minulosti bývali mnísi. Marcel porozprával veľa informácií o živote mníchov, ktorí tu žili a poukazoval veľa zaujímavostí, ktoré sa im počas archeologických vykopávok podarilo objaviť.
Po návrate na Podlesok pre strážcov bol pripravený guľáš a iné občerstvenie. Po krátkom oddychu program pokračoval v informačnom stredisku, kde im bol predstavený Národný park Slovenský Raj a krátkom príhovore ich privítal riaditeľ správy Ing. Bedřich Hájek. Tejto časti stretnutia sa zúčastnil aj vzácny hosť poslankyňa NR SR Ing. Mária Sabolová, ktorá poďakovala strážcom za vykonanú prácu pre ochranu prírody a naopak vypočula si od prítomných strážcov mnoho pripomienok, ktoré by mohli zlepšiť v súčasnosti zlú situáciu v ochrane slovenskej prírody. Spoločne s členom výboru ASCHÚS, ktorý sa zúčastňuje stretnutí na príprave nového zákona o ochrane prírody a krajiny strážcom v skratke predstavili ciele a formu zákona. K tejto problematike sa potom rozprúdila diskusia, ktorá pre tvorcov zákona priniesla nové námety a postrehy.
Večer pokračoval tradičnou Ranger párty, ktorá sa preniesla do skorých ranných hodín.
Stretnutia sa zúčastnilo 22 členov ASCHÚS. Z NAPANTu - 3, Muránskej planiny - 4, Slovenského raja - 6, Cerovej vrchoviny - 1, Slovenského krasu - 1, Ponitria - 6, Bielych Karpát - 1 strážca. Je na škodu že sa stretnutia nezúčastnili aj strážcovia z ostatných chránených území Slovenska…
Na záver už len veľká vďaka organizátorom stretnutia - našim kolegom zo Správy Národného parku Slovenský raj, ktorí sa postarali nielen o bohatý program, ale aj o vynikajúcu atmosféru počas celého stretnutia.21. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska sa konalo 12.2.2011 v Banskej Bystrici.
podrobnosti v Kronike, niekoľko fotografií v galérii
Strážcovia chránených území odovzdali svoje Memorandum TEXT MEMORANDA
Veľká Javorina

V dňoch 10. - 12. 9. 2010 sa uskutočnilo spoločné stretnutie členov Asociácie strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS) a Asociace strážců přírody chráněných území České republiky (ASPCHÚČR) na Veľkej Javorine v CHKO Biele Karpaty.
Toto podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 10. výročia podpísania dohody o spolupráci medzi oboma národnými asociáciami strážcov prírody a pri príležitosti uplynulého Svetového dňa strážcov. Cieľom stretnutia bolo spoločne upozorniť na nedostatočnú podporu a podmienky pre prácu strážcov prírody chránených území zo strany kompetentných, ako aj verejnosti. Svoje návrhy na zlepšenie vyjadrili v spoločnom Memorande strážcov chránených území Českej a Slovenskej republiky, ktoré za českú stranu prevzal Mgr. Ondřej Vítek, PHDr. z Agentúry ochrany prírody a krajiny Českej republiky, za slovenskú stranu Ing. Roman Zoller , generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody MPŽPRR Slovenskej republiky.
Zároveň sa v ňom zaviazali, že si svoje povinnosti naďalej budú plniť svedomito a ponúkli nadriadeným orgánom všestrannú pomoc pri zlepšovaní výkonu strážnej služby ochrany prírody a postavenia strážcov. Na programe bola aj pomoc prírode v obidvoch CHKO pri menežmente horských lúk v troch prírodných rezerváciách. Prácu organizovali strážcovia a odborní pracovníci na čele s riaditeľom CHKO Biele Karpaty, Ing. Drahomírom Stanom.
V posledný deň podujatia strážcovia absolvovali exkurziu, ktorú pre nich spoločne zorganizovali Správa CHKO Biele Karpaty a Správa CHKO Bílé Karpaty a bol vypracovaný plán spolupráce na budúce obdobie, kde jedným z cieľov je organizovanie detských envirovýchovných táborov striedavo v oboch republikách.
(tlačová správa odoslaná TASR/SITA)
ďalšie obrázky vo fotogalérii Milana Hromadu


BESKYDY - Sčítanie veľkých šeliem
Na základe žiadosti o pomoc pri sčítaní veľkých šeliem, ktorá prišla na ASCHUS od kolegov z Čiech, sme sa dvaja členovia Peter Bryndza a Ivan Bryndza rozhodli pomoc poskytnúť.
Dňa 24.2.2010 (streda) sme vycestovali do Rožnova pod Radhoštěm, kde sa o 18:00 uskutočnila porada k mapovaniu. Na zahájenie prišiel dokonca človek z ministerstva. Ako jediným zahraničným účastníkom sa nám ušlo pekné privítanie.
Po porade nasledoval presun na sčítacie lokality. Strávili sme tri super dni v teréne, počas ktorých sme prešli tri sčítavacie trasy. Našli sme stopy rysa, videli orla skalného a ďalšie zaujímavé druhy, ktorým sa domáci potešili. V nedeľu rano bol odchod domov. Akcia bola super !!!
Peter Bryndza, NP - Muranska planina


Školenie strážcov a členov stráže prírody - 29.5.÷31.5.2009 sedlo Zbojská
Školenie zorganizovala ASCHUS, a bolo zamerané na výmenu skúseností z práce stráže prírody (zúčastnili sa aj traja strážcovia z ČR - NP Šumava), na asertívnu komunikáciu s verejnosťou (psychologička Dr. Gromová), riešenie konfliktných situácií v teréne (Mgr. Dan Harťanský z NAPANT) a prácu strážcu v teréne (Peter a Ivan Bryndza z CHKO Muránska planina).
Školenie zahájil a viedol člen stráže prírody a prezident Asociácie strážcov chránených území Slovenska Zdeno Pochop. Uskutočnilo sa v pompéznom NP Muránska planina, v areáli Salaša Zbojská. Školenie malo vysokú odbornú, poznávaciu, aj estetickú úroveň.

Príspevok Dr. Gromovej o konfliktoch a asertivite bol na úrovni, dôkladne pripravený. Podľa jej slov by mali po tomto školení pre strážcov prírody nasledovať viacdňové tréningy asertívnej komunikácie, aby práca strážcov v prírode bola spoločensky zmysluplná.
Praktické ukážky riešenia konfliktných situácií v teréne predvedené Mgr. Harťanským boli zamerané na prácu strážcov v trojici (prvý komunikuje, druhý pozoruje situáciu a je pripravený zasiahnuť, tretí zabezpečuje dokumentáciu a je tiež pripravený zasiahnuť). Ukážky mali tiež dobrú úroveň.
Cca. 25 km dlhá sobotňajšia terénna vychádzka viedla od Salaša Zbojská (726 m n. m.) na andezitový 1338 m vysoký Klenovský Vepor a späť, do rovnomennej Národnej prírodnej rezervácie Klenovský Vepor (vyhlásená v r.1964, výmera 154 ha), s krásnou vzácnou horskou flórou, s pekným JV výhľadom smerom na Klenovec, s pôvodnými bučinami. Cestou sme videli stopy s pobytovými znakmi našich dvoch veľkých predátorov - medveďa a vlka, ukážku, ako si príroda vie poradiť s nepôvodnými smrečinami, pozreli sme si PR Rosiarka (vyhlásená v r.1997, výmera 5,87 ha) - horské rašelinisko so vzácnou flórou, a PR Klenovské Blatá (vyhlásená v r.1981, výmera 4,36 ha) - zriedkavého komplexu horských mokraďových biotopov. Obohatením pre nás bola aj ukážka spôsobu značenia a propagovanie CHÚ.
Chvályhodné je, že sa školenie uskutočnilo napriek súčasným finančným ťažkostiam v ŠOP SR, za čo patrí organizátorom naša vďaka.
Ing. Ľuboslav Ruttkay
S-CHKO Ponitrie
      

Valná hromada strážců Českej republiky - Chránená krajinná oblasť Jeseníky
V dňoch 22. - 24. apríla sa uskutočnila Valná hromada strážců Českej republiky v Chránenej krajinnej oblasti Jeseníky. Tento rok oslavujú 40 rokov od založenia.
Tak ako po ostatné roky pozvanie dostala aj Slovenská asociácia strážcov chránených území. Ubytovanie a rokovania prebiehali v horskej chate Paprsek, ktorá je vzdialená asi 8 km od Starého Města pod hlavným hrebeňom Rychlebských hor. Spolu sa stretlo vyše 55 profesionálnych, ale aj dobrovoľných strážcov z ČR, zamestnanci Českej agentúry ochrany prírody a krajiny. V úvodný večer odznel referát riaditeľa CHKO Jeseníky o tomto prekrásnom podhorskom kraji. Po večeri nasledovala HOLBA party s ochutnávkou zabíjačkových špecialít. Na druhý deň pokračovali referáty zúčastnených strážcov. Poobede bola exkurzia na Naučnú stezku Pasák. Hlavná téma stretnutia sa niesla v duchu témy "outdoorové aktivity očami strážcu". Večer sa do aktívnej diskusie zapojila aj profesionálna horská služba z Jeseníkov, ktorá prezentovala svoje skúsenosti a poznatky so spomínanými aktivitami. Na prekvapenie tvrdo stáli na strane ochrany prírody. Ku sklonku dňa dostali slovo aj Slováci a odprezentovali príspevky zo zimnej olympiády strážcov v Rakúsku a o vplyve terénnych jázd automobilov (off-road) v národnom parku. Slovensko bolo zastúpené dvomi chránenými územiami a to: Národný park Nízke Tatry (člen stráže prírody Peter Bačkor) a dvaja profesionálni strážcovia z NP Muránska planina (Peter a Ivan Bryndzovci). Účasť sme pravdepodobne potvrdili aj na budúci rok buď v CHKO Jizerské hory alebo CHKO Moravský kras.
Na záver len toľko: škoda, že sa týchto akcií nezúčastňujú aj ostatní členovia ASCHÚS resp. profesionálni strážcovia a členovia stráže prírody, pretože by získali nový ,,nezakalený" pohľad na ochranu prírody a krajiny.
Peter Bačkor

Zimná olympiáda strážcov
V dňoch 12.-15. marca 2009 hostil Národný park Hohe Tauren (spolková krajina Salzburgsko) skoro 200 strážcov prevažne z Alpských krajín (47 tímov). Pozvanie dostali aj chránené územia z Karpát (Slovensko a Rumunsko). Súťažilo sa v týchto kategóriách: skialpinizmus, veľký slalom, beh na lyžiach a streľba na terč. Víťazným družstvom sa stali strážcovia z Národného parku Berchtesgaden (Nemecko), druhé miesto obsadili NP Grand Paradiso (Taliansko) a tretie Švajčiarsky NP (Švajčiarsko). Slovensko sa umiestnilo na 33 mieste. V rámci programu organizovala Alpská konvencia (združuje všetky chránené územia v Alpách) seminár o veľkých šelmách v Alpách.
Slovensko pre nízky záujem zo strany oslovených zastupovali len dvaja strážcovia (člen stráže prírody NAPANT a profesionálny strážca z Národného parku Slovenský raj). Preto sme museli požiadať o pomoc kamarátov zo spomínanej konvencie. Na seminári boli odprezentované aktuálne poznatky z manažmentu veľkých šeliem v Nízkych Tatrách. Podrobné informácie o podujatí nájdete na:
hohetauern.at
danilo-re.eu
alparc.org
foto: slovensko-francúzky tím (zľava: Peter, Martin, Chloe a Miro)