logo

Správy 2015-2017

Stretnutie a školenie profesionálnych strážcov ŠOP SR a členov SP - október 2017
V dňoch 20.10. až 22.10.2017 sa uskutočnilo školenie profesionálnych strážcov Štátnej ochrany prírody SR a členov stráže prírody v rekreačnom zariadení Slaná Voda v územnej pôsobnosti CHKO Horná Orava. Na školení boli preberané témy z - legislatívy trestného práva (krajná núdza a nutná obrana), smernice o blokových pokutách a evidencii priestupkov, používania Komplexného informačného a monitorovacieho systému KIMS. V sobotu súčasťou školenia boli dve terénne exkurzie do CHKO Horná Orava. Jedna loďou na Oravskú priehradu a interiéru priehradného múru a druhá na Babiu horu podľa individuálneho výberu. Vyhodnotenie školenia je uverejnené v Kronike.fotogaleria30. stretnutie a školenie profesionálnych strážcov ŠOP SR a členov SP, valné zhromaždenie ASCHÚS - máj 2017
V dňoch 26.5. až 28.5.2017 sa uskutočnilo pravidelné stretnutie a školenie profesionálnych strážcov Štátnej ochrany prírody SR a členov stráže prírody. Miestom konania tentokrát bolo zariadenie Turistický raj v lokalite Podlesok. Školenie organizovali Asociácia strážcov chránených území Slovenska a Štátna ochrana prírody SR. Zúčastnilo sa ho 51 profesionálnych a dobrovoľných strážcov, ako aj odborných pracovníkov ŠOP SR. V sobotu podvečer, po ukončení školenia ASCHÚS organizovala 28. Valné zhromaždenie ASCHÚS, na ktorom do svojich radov prijala 5 nových členov. Správa zo školenia, uznesenie z VZ ASCHÚS, ako aj plán činnosti ASCHÚS na rok 2017 sú uverejnené v Kronike.Školenie Podlesok 2017/5, odchod na exkurziu Školenie Podlesok 2017/5, školenie z prvej pomoci Školenie Podlesok 2017/5, školenie z prvej pomoci Školenie Podlesok 2017/5, školenie z bezpečného pohybu v horách Školenie Podlesok 2017/5, spoločná


Rangeri sa zapotili v Rakúsku - január 2017
Súťaž družstiev strážcov sa koná v Alpách už od roku 1995. Naši skončili v prvej desiatke. Zápolenie družstiev strážcov sa koná v Alpách už od roku 1995. Tentoraz sa rangeri zapotili v Rakúsku. Tí slovenskí boli pozvaní výnimočne. Umiestnili sa v prvej desiatke.
Tím zložený zo štyroch profesionálnych aj dobrovoľných strážcov sa zúčastnil Memoriálu Danila Re, ktorý organizoval Nationalpark Gesäuse. Úrovňou pripomínal malú olympiádu.
Proti sebe sa postavilo až tridsaťšesť družstiev. Nasledujúci ročník bude v nemeckom Bavorsku. Podujatie je výsostne len pre účastníkov z alpských krajín: Taliansko, Švajčiarsko, Rakúsko, Slovinsko, Nemecko.
"Prakticky sme tam boli ako exotická krajina. Jedine my sme zastupovali karpatské parky. Zostavili sme družstvo z viacerých národných parkov v rámci Slovenska. To, že nás pozvali, bola zásluha riaditeľa národného parku - Nationalpark Gesäuse, Herberta Wolgera, ktorého osobne poznáme. Naposledy sa zúčastnilo naše družstvo v roku 2008. Rovnako sme boli pripravení vycestovať asi päť rokov späť, vtedy to bolo vo Švajčiarsku, no nezúčastnili sme sa, lebo tesne pred odchodom nám jeden človek vypadol," uviedol Róbert Javorský, strážca Národný park (NP) Slovenský raj.
[celý článok]Memoriál Danilo Re 2017 - slovak team Memoriál Danilo Re 2017 - slovak team, oficiálne foto Memoriál Danilo Re 2017 - slovak team, oficiálne foto Memoriál Danilo Re 2017 - výsledková listina Memoriál Danilo Re 2017 - s riaditeľom NP Gesäuse
Stretnutie strážcov Slovenskej a Českej republiky s medzinárodnou účasťou - október 2016
V dňoch 13. - 16.10.2016 sa v Horskej chate Kohútka na slovensko-českej hranici konalo stretnutie strážcov Slovenskej republiky a Českej republiky s medzinárodnou účasťou. Stretnutie organizovala Asociácia strážcov chránených území Slovenska a Asociace strážců České republiky.
Toto spoločné stretnutie bolo už druhé v poradí (prvé spoločné stretnutie sme organizovali v roku 2010 v Holubyho chate na Veľkej Javorine) a pôvodne sme ho mali organizovať už v roku 2015, ale pre organizačné problémy sa konalo až tohoto roku. Pri jeho príprave sme sa rozhodli, že naň pozveme aj strážcov z okolitých krajín, aby naše dve asociácie nadviazali kontakty aj s národnými asociáciami iných krajín. Kolegovia z CHKO Moravský kras uverejnili správu zo stretnutia na svojom webe.
[celý článok]Medzinárodné stretnutie strážcov, Kohútka 10/2016 - zahájenie Medzinárodné stretnutie strážcov, Kohútka 10/2016 - príhovor riaditeľa ŠOP SR Ing. Boroša Medzinárodné stretnutie strážcov, Kohútka 10/2016 - spoločná fotografia účastníkov Medzinárodné stretnutie strážcov, Kohútka 10/2016 - ukončenie Medzinárodné stretnutie strážcov, Kohútka 10/2016Školenie strážcov ŠOP SR a členov stráže prírody - máj 2016
Školenie organizovala Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Asociáciou strážcov chránených území Slovenska. Zúčastnilo sa ho 60 profesionálnych a dobrovoľných strážcov, ako aj odborných pracovníkov ŠOP SR, konkrétne 34 zamestnancov ŠOP SR a 23 členov SP.
Súčasťou školenia bola aj terénna exkurzia do prosieckej a Kvačianskej doliny
[záznam v Kronike]Stretnutie českej Asociácie - apríl 2016
Správa z účasti na stretnutí a valnom zhromaždení Asociace strážců přírody České republiky sa nachádza v dokumentoch.
Stretnutie sa konalo v dňoch 8.-10.4.2016 v lokalite Tři Studně, Hotel Horník, CHKO Žďárské vrchy. Za ASCHÚS sa tohoto stretnutia zúčastnili traja zástupcovia. Dušan Marko, Milan Hromada a Dan Harťanský.
Tak ako na našich stretnutiach aj počas stretnutia Českých a Moravských strážcov prebiehali rôzne školenia.
výber fotografií:    fotoalbum
European Ranger Association (ERA) - november 2015
V dňoch 25.-28.11.2015 sa konalo v bavorskom národnom parku Čierny les - Schwarzwald stretnutie zástupcov európskych Asociácií strážcov. ASCHÚS vzhľadom na svoje možnosti nevyslala priamo svojho zástupcu, ale po dohode s českou Asociáciou, sme splnomocnili ich delegáta Adama Diviša, aby zastupoval aj naše záujmy.
Záznam zo stretnutia je priložený v dokumente.
foto:   ERA   ERA

Školenie strážcov ŠOP SR a členov stráže prírody - október 2015
V dňoch 23.10. až 25.10.2015 sa uskutočnilo školenie profesionálnych strážcov Štátnej ochrany prírody SR a členov stráže prírody v rekreačnom zariadení Záruby v územnej pôsobnosti CHKO Malé Karpaty.
Súčasťou školenia bola aj terénna exkurzia do CHKO Malé Karpaty a do jaskyne Driny podľa individuálneho výberu.
[správa zo školenia]

Stretnutie a školenie strážcov ŠOP SR a členov stráže prírody - apríl 2015
V dňoch 17.4. až 19.4.2015 sa uskutočnilo školenie profesionálnych strážcov Štátnej ochrany prírody SR a členov stráže prírody v Hoteli Trio v lokalite Čingov v Národnom parku Slovenský raj.
Školenie organizovala Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Asociáciou strážcov chránených území Slovenska. Zúčastnilo sa ho 56 profesionálnych a dobrovoľných strážcov, ako aj odborných pracovníkov ŠOP SR. Časť strážcov a odborných pracovníkov ŠOP SR sa zúčastnila len piatkovej časti školenia, takže neboli preškolení zo všetkých tém ktoré boli programom školenia.
Počas školenia strážcovia predniesli množstvo námetov a pripomienok týkajúcich sa výkonu strážnej služby a jej zlepšenia. Najčastejšou pripomienkou bolo, že strážcovia by radi svoje námety prediskutovali priamo so zástupcom riaditeľstva ŠOP SR. Preto ASCHÚS navrhuje, aby na budúce školenia ŠOP SR vysielala povereného zástupcu vedenia ŠOP SR kompetentného odpovedať na pripomienky a návrhy strážcov týkajúce sa zlepšenia výkonu strážnej služby a postavenia strážcov v rámci ŠOP SR. Z ďalšej diskusie vyplynulo, že tým zástupcom podľa názoru strážcov by mal byť priamo generálny riaditeľ ŠOP SR.
Počas školení najmä z taktiky výkonu služobného zákroku vyplynula nutnosť vybavenia strážcov jednotnou terénnou uniformou, donucovacími prostriedkami a to minimálne slzotvornými prostriedkami a putami, ako aj jednotne označenými služobnými motorovými vozidlami.
Súčasťou školenia bola aj terénna exkurzia do NP Slovenský raj podľa individuálneho výberu a časť strážcov sa zúčastnilo pri čistení NPR Prielom Hornádu od odpadu.
Na základe poznatkov z prístupu strážcov na školení ako aj počas terénnej exkurzie a účasti na čistení NPR Prielom Hornádu je možné konštatovať, že strážcovia ŠOP SR a členovia stráže prírody majú záujem absolvovať obdobné školenia a zdokonaľovať sa v znalosti legislatívy a v praktickom výkone strážnej služby. Pokračovanie v organizovaní školení preto ASCHÚS odporúča.
Zo stretnutia priniesli krátku správu aj médiá.
(zaznamenal D.Harťanský)


fotogaléria


Stretnutie strážcov prírody Českej republiky - apríl 2015
Na pozvanie Asociace strážců přírody ČR sa stretnutia zúčastnili Robo Javorský (NP Slov.raj), Miro Brezovský (TANAP) a Ado Mezei (NAPANT).
Akcia sa uskutočnila v pohraničnej oblasti, v CHKO Český les. Rekreačné zariadenie vhodnej kapacity a podmienok našli organizátori v malej obci Rybník, ktorá ako jedna z mála unikla prívlastku "zaniklá" z dôvodu vojenského pásma. (V mapách a na turistických smerovníkoch je tu asi najčastejší pojem "zaniklá ves XY".)
Po dlhej ceste sme ešte využili neskorovečerné hodiny na neformálnu diskusiu. Piatkové doobedie bolo v znamení oficiálneho programu. Časť poobedňajších hodín sme využili na individuálnu exkurziu do blízkeho okolia a pozreli sme si napr. torzo chráneného brestu, kontinentálne rozvodie Dunaj / Labe v osade Závist, či prameň rieky Radbuzy. Nasledovala ďalšia porcia prezentácií z jednotlivých chránených území a večerné spoločenské posedenie. Sobotný čas na exkurziu sme opäť využili individuálne na návštevu vyhliadkovej veže Böhmerwaldturm nad nemeckou obcou Waldhäuser a neskôr ešte zrúcaním hradu Starý Herštejn, ktorý obklopuje rovnomenná prírodná rezervácia.
Na záver sobotňajšieho kola pracovných prezentácií zaradili organizátori aj prezentáciu ASCHÚS (predniesol A.Mezei) a dokumentárny film o NP Slovenský Raj, ktorý slovným komentárom sprevádzal R.Javorský. Obidve prezentácie sa stretli s pozitívnym ohlasom, no zároveň aj skonštatovaním, že napriek pretrvávajúcim dobrým vzťahom a kontaktom obidvoch Asociácií sa pracovné podmienky a spôsob práce strážcov v Čechách a na Slovensku skôr vzďakujú, ako by sa približovali.
V nedeľu, po začiatku jednania Valnej hromady českej Asociácie sme sa s prítomnými rozlúčili a vydali sa na cestu domov.
(zaznamenal A.Mezei)


fotogaléria