logo

Konferencia 4.-7.6.2008

Asociácia strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS) zorganizovala v dňoch 4. až 7.6.2008 medzinárodnú konferenciu k uplynulej desaťročnici svojej činnosti. Miestom konania bol Horský hotel Poľana v CHKO BR Poľana.

Účastníkmi bolo cca 70 profesionálnych a dobrovoľných strážcov zo 6 krajín (Česko, Nemecko, Slovensko, Rumunsko, Nórsko a Rusko). Medzinárodnú federáciu strážcov (International Ranger Federation) zastupovala reprezentantka pre Európu Rigmor Solem. Témou konferencie bolo nielen zhodnotenie 10 rokov existencie Asociácie ale aj diskusia o aktuálnych problémoch práce strážcov, výmena skúseností a nadviazanie spolupráce s národnými asociáciami strážcov chránených území v Európe. Po slávnostnom otvorení konferencie prebiehala prezentácia práce strážcov z jednotlivých krajín, premietnutý bol aj film o práci rangerov vo svete a v posledný deň konferencie boli pripravené dve tematické exkurzné trasy s odborným sprievodcom. Ako výstup konferencie bude vydaný zborník referátov.

[ÚČASTNÍCI] [PROGRAM] [REFERÁTY] [DISKUSIA] [ZÁVERY] [FOTO]

Konferencie sa zúčastnili členovia Asociácie (pracovníci, resp. členovia stráže prírody) z nasledovných chránených území na Slovensku: TANAP, NAPANT, NP Slovenský kras, NP Muránska planina, NP Malá Fatra, NP Slovenský raj, Pieninský NP, CHKO Poľana, CHKO Malé Karpaty, CHKO Ponitrie, CHKO Cerová vrchovina.
Medzi zahraničnými účastníkmi dominovali strážcovia z rumunského NP Retezat, dlhoroční účastníci našich podujatí z Krkonošského národného parku (CZ), strážcovia z NP Šumava (CZ), pracovníci z NP Bavorský les a Harz (Nemecko). VIP účastníkom bola nórska strážkyňa Rigmor Solem - reprezentantka IRF pre Európu. Radi sme prvýkrát privítali dvoch kolegov z ruského NP Ugra.


streda 4.6. - príchod, prezentácia a ubytovanie účastníkov, priebežne od poobedia do neskorého večera
(organizátori fungujú non-stop, zapisovanie príchodzích, menovky, problémy s technikou, nefunguje tlačiareň, pani prevádzkára nás púšťa k internetu, aby sme mohli stiahnuť ovládače, stmieva sa, údržbár vymieňa vypálené žiarovky nad naším stolíkom, konečne máme všetko pohromade, poslední prichádzajú Rusi a Nemci z Harzu, dozvedáme sa, že Maďari neprídu...)

štvrtok 5.6. - rokovací deň
10.00 Otvorenie konferencie
10.30 I. Blok referátov (Zdeněk Pochop, Slovensko; Jaromír Gebas, Česko)
11.40 II. Blok referátov (Rigmor Solem, Nórsko; Florin Halastauan, Rumunsko)
14.00 III. Blok referátov (Michal Skalka, Česko; Kveta Černohlávková, Česko)
15.00 IV Blok referátov (Viktor Grishenkov, Rusko; Henning Möller, Nemecko; Jozef Bučko, Slovensko)
16.00 Zhrnutie výstupov I. dňa konferencie
17.00 Premietanie filmov "Think Green Line" a "NP Ugra"
18.30 Ukončenie pracovnej časti programu I. dňa konferencie
20.00 Slávnostná večera
21.30 Ranger party
(Tento deň už všetko odsýpalo ako malo, hoci trochu hnevala tlmočnícka technika. Dievčatá - tlmočníky z gymnázia v Tisovci (Mária Uhrinová a Ivana Králiková), nám veľmi pomohli, rovnako ako moderátorka celého podujatia Ingrid Pavlíková (A-projekt Liptovský Hrádok). Na úvod konferencie pozdravil prítomných zástupca riaditeľa S-CHKO Poľana Ing. Vladimír Hrúz, večerný prípitok predniesol bývalý dlhoročný riaditeľ Správy Ing. Dušan Slávik. O večernú náladu sa postarali hudobníci breznianskej country a bluegrassovej kapely Vodopád.)

piatok 6.6. - terénne exkurzie viedli bývalí pracovníci S-CHKO Poľana, Ing. Slávik a Ing. Fabríciusová
(Menej náročnú trasu k vodopádu Bystré si vybralo menej účastníkov, z ktorých niektorí ešte zašli aj do sedla Priehybiny... Avšak ani exkurzia do NPR Zadná Poľana nebola náročná a všetci sa úspešne vrátili skôr, ako očakávali. To však nakoniec bolo dobre, keďže podvečer prišiel dážď. Niekoľko kolegov z Čiech a tiež Rusi, využili sprievodcovské služby miestneho strážcu Janka Bariaka s individuálne absolvovali prehliadku Lesníckeho skanzenu vo Vydrove, resp. tradičných foriem osídlenia a hospodárenia v osade Snohy. Večerné hodiny sme využili na neformálne diskusie a utužovanie kontaktov.)

sobota 7.6. - záverečný deň
(Zobudili sme sa do nevľúdneho počasia a nízko ležiacej oblačnosti. A keďže väčšina účastníkov mala pred sebou dlhú cestu, po raňajkách nastal hromadný rozchod...)


Prehľad prednesených referátov

 • Zdeněk Pochop - Desaťročie Asociácie strážcov chránených území Slovenska
 • Jaromír Gebas - Terénní služba Správy KRNAP
 • Rigmor Solem - Rangers work in Norway
 • Florin Halastauan - Retezat National Park, The Charming Land with Blue Eyes
 • Michal Skalka - 10 years of Czech Ranger Association
 • Kveta Černohlávková - Příklad práce strážců s mladými lidmi, Junior Ranger Project
 • Viktor Grishenkov - Organizácia ochrany územia v Národnom parku Ugra
 • Henning Möller - Biodiversity in Harz Nationalpark
 • Jozef Bučko - Využitie fotopascí pri výskume a monitoringu medveďa hnedého

Diskusia - v rámci prvého pracovného dňa konferencie, boli predložené nasledovné námety na diskusiu

1. networking, stretávanie sa strážcov a výmena informácií v rámci Európy a celého sveta
2. jednotný systém práce a metodika práce strážcov, definovanie európskeho štandardu
3. podpora strážcov (materiálne a technické vybavenie...)
4. financovanie ochrany prírody (činnosť strážcov a asociácií)
5. možnosť vzdelávania, výchova mladých ľudí
a slovenské problémy:
- počet strážcov v chránených území
- technické vybavenie strážcov
- jednotný systém strážnej služby
- koordinátor pre strážnu službu
- právna pomoc pri konaniach a súdoch
- víkendová práca a práca s verejnosťou
- dobrovoľníci a ich financovanie
Účastníci sa v diskusii venovali najmä problematike práce s mladými ľuďmi a definovaniu európskeho štandardu strážcu. Toto sa premietlo aj do návrhov smerok k IRF, programu európskeho stretnutia strážcov a do záverov našej konferencie.


Závery medzinárodnej konferencie strážcov

Účastníci konferencie sa zhodli na nasledovných témach, dôležitých pre nadchádzajúce európske stretnutie strážcov v Maďarsku:
- rastúca potreba stretávania sa strážcov a výmeny informácií v rámci Európy a celého sveta,
- dôležitosť jednotného metodického systému a vedenia práce strážcov a zadefinovanie európskeho štandardu pre prácu strážcu,
- neustále vzdelávanie strážcov a zlepšovanie jazykovej pripravenosti strážcov vrátane komunikačných zručností a materiálneho a technického vybavenia,
- hľadanie nových zdrojov a možností financovania činnosti na zvýšenie počtu strážcov z dôvodu rastúcej návštevnosti v chránených územiach za posledné obdobie,
- potreba výchovy mladých strážcov a zlepšovanie obrazu chránených území v očiach obyvateľov, vlastníkov, návštevníkov a širokej verejnosti so zameraním na ich aktívne zapájanie do praktickej starostlivosti o chránené územia.
Zároveň vyjadrili slovenskí strážcovia znepokojenie nad súčasnou situáciou v oblasti strážnej služby v chránených územiach Slovenska. Zníženie počtu strážcov a pretrvávajúci nezáujem kompetentných štátnych orgánov a organizácií riešiť nepriaznivý stav spôsobili zhoršenie podmienok pre výkon práce strážcov v teréne, čo je v protiklade s trendom vo väčšine európskych krajín.

Účastníci konferencie ASCHÚS, Horský hotel Poľana CHKO BR Poľana, dňa 6.6.2008

 • Novinky

 • Organizácia

 • História

 • Aktivity

 • Spolupráca

 • Spravodaj

 • IRF

 • Kontakty

 • Napíšte nám

 • lang: english