Kritériá výberu účastníkov na výročné stretnutie českej Asociácie (apríl 2009)

1. delegáciu obmedziť na počet 3 až 4 ľudí
   dôvod - obsadenie jedného auta
              - finančný limit

2. jeden člen výboru + ostatní členovia
dôvod - člen výboru bude informovať v prezentácii o činnosti a stave ASCHUS

3. ostatní členovia musia mať pripravenú prezentáciu o práci strážcov vo svojom CHÚ alebo o problémoch, ktoré riešia v rámci svojej funkcie, prípadne inej práce s dobrovoľníkmi (prezentáciu predložia výboru do konca marca)

4. uprednostňovať budeme tých členov, ktorí sa takejto akcie ešte nezúčastnili

Nomináciu výbor uzavrie v 1. dekáde apríla na schôdzi výboru a nominantom výsledok ihneď oznámi.