logo

HISTÓRIA

Myšlienka vytvorenia „stavovskej“ organizácie strážcov chránených území siaha až do obdobia vzniku prvých chránených území v bývalej Československej socialistickej republike. Už vtedy sa hovorilo o „Zbore dobrovoľných strážcov“ z radov členov ochrancov prírody a pohrávalo sa s ideou vytvorenia takejto organizácie. V tom čase iniciátormi boli profesionálni pracovníci - strážcovia Správy CHKO Slovenský raj

Na 1. Svetovom kongrese rangerov 21.–27.5.1995 (Zakopané, Poľsko), ktorého sa zúčastnili Ing. Vladivoj Vančura a Zdeněk Pochop bola myšlienka vzniku združenia strážcov aj na Slovensku obnovená a deklarovaná na medzinárodnej úrovni.

Vznik „Asociácie strážcov Slovenska“, najskôr sekcie pri Združení národných parkov a chránených území Slovenska (ZNPCHUS), neskôr (1999) pretransformovanej na samostatnú organizáciu, sa datuje od 11.–12.4.1996, kedy sa konalo 1. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska (CHKO Muránska planina – Predná hora).
Počet zúčastnených - zakladajúcich členov bol 36, z toho bolo 25 strážcov a 11 odborných pracovníkov organizácií ochrany prírody.
Medzi základné úlohy bolo zaradené poverenie predsedu výboru Asociácie o prihlásenie do IRF ako platného člena a získať pre členstvo viac profesionálnych strážcov z chránených území. Do budúceho obdobia boli plánované stretnutia 2 krát ročne (jar a jeseň).

* prehľad stretnutí

V roku 2000 na 9.stretnutí ASCHÚS v Račkovej doline (TANAP) bola za účasti Mike Marshalla viceprezidenta IRF podpísaná "Dohoda o spolupráci" uzavretá medzi Asociáciou strážcov chránených území Slovenska a Asociací strážců přírody chránených území České republiky.

ASCHÚS bola prijatá za riadneho člena IRF, pričom Vladivoj Vančura bol poverený funkciou koordinátora medzinárodných vzťahov.

* list Ricka Smitha, prezidenta IRF

  • Novinky

  • Organizácia

  • História

  • Aktivity

  • Spolupráca

  • Spravodaj

  • IRF

  • Kontakty

  • Napíšte nám

  • lang: english