logo

International Ranger Federation

[informácie zo zahraničia]

História a ciele

Rangeri v rôznych krajinách sveta si už začiatkom deväťdesiatych rokov uvedomovali, že pre záchranu integrity prírodných a kultúrnych zdrojov je dôležitá vzájomná spolupráca. V roku 1992 rangerské asociácie USA a Veľkej Británie na spoločnom zasadnutí vytvorili Medzinárodnú federáciu rangerov. Cieľom a poslaním IRF je najmä:

 • Zvyšovať profesionálny štandard rendžerov sveta
 • Podporovať ciele a svetovú stratégiu ochrany prírody spracovanú IUCN
 • Deliť sa o vedomosti a zdroje
 • Vytvoriť globálnu komunikačnú sieť medzi rendžerskými asociáciami
 • Podporovať výmene pobyty medzi rendžermi
 • Organizovať medzinárodné stretnutia
 • Uskutočňovať spoločné aktivity zamerané na podporu spoločných cieľov

Členstvo

Členom Medzinárodnej federácie rangerov sa môže stať asociácia profesionálnych rangerov, ktorej členovia sa zaoberajú:

 • Ochranou prírody a jej komponentov (flóra a fauna)
 • Ochranou historického a kultúrneho dedičstva
 • Vytváraním rekreačných možnosti v prírodnom prostredí
 • Interpretáciou prírodných, kultúrnych a historických tém
 • Manažmentom chránených území

Pri aktivitách uskutočňovaných IRF má každá asociácia rovnaké hlasovacie právo. V krajinách, kde nie je vytvorená národná asociácia IRF akceptuje tzv. pridružené členstvo národného reprezentanta, do doby, kým v krajine nevznikne národná asociácia.

Rangerské asociácie zatiaľ neplatia členské, ale očakáva sa, že každoročne venujú dohodnuté percento zo svojho rozpočtu na účely komunikácie a spoluprácu s IRF a jej členmi.
Od členských asociácií sa očakáva, že adaptujú Etický kódex Medzinárodnej federácii rangerov. IRF organizuje každé dva-tri roky svetové stretnutie. Prvý svetový kongres sa uskutočnil v Zakopanom, Poľsko 1995, druhý v roku 1997 v Kostarike a tretí v roku 2000 v Južnej Afrike.

Podľa materiálov IRF spracoval Vlado Vančura 19.8.2001


Na medzinárodnom poli vychádzajú rôzne materiály, spravodaje, noviny a časopisy.

THE THIN GREEN LINE - Newsletter of the International Ranger Federation


archív čísel od r.2011 na webe IRF - IRF Newsletter Archives

January – March, 2009 - [pdf]
špeciálne vydanie spravodaja "The Thin Green Line" [*.doc, 89 kb] a list ohladom nominácie reprezentatov do výboru IRF [*.doc, 148 kb]

Guardaparque - a publication of the International Ranger Federation with news on rangers and the parks they protect worldwide If you have reports or news stories on parks and protected areas for Guardaparque, please send them to me at Bill_Halainen@nps.gov (príspevky posielajte na mailovú adresu Bill_Halainen@nps.gov)
archív čísel od r.2012 na webe IRF - IRF Newsletter Archives

januar 2009 - [pdf]; [doc]
februar 2009 - [pdf]; [doc]
marec 2009 - [pdf]; [doc]
máj 2009 - [pdf]; [doc]
január 2010 - [pdf]; [doc]
február-marec 2010 - [pdf]; [doc]


[Aktuálne]

Európsky seminár strážcov 2014 - Správa z 3. tréningového seminára európskych strážcov 13.-17.5.2014, Chorvátsko.
- fotografie Colina Dilcocka na webe IRF

The Thin Green Line - Volume 26, July 2014 - Sept 2014
V najnovšom čísle spravodaja IRF "The Thin Green Line" (júl-september 2014) si môžeme v úvode prečítať príhovor prezidenta Seana Willmore, so zhrnutím posledných aktivít a udalostí. (Úryvok týkajúci sa stretnutia s Hillary Clinton v preklade TU.)
Po kratších správach z vedenia IRF a sekretariátu nasledujú novinky z regiónov. Z európskeho priestoru je tu napr. článok Florina Halastauana, v ktorom popisuje cezhraničné stretnutie strážcov v NP Bavorský les (Nemecko), samozrejme s účasťou strázcov z NP Šumava (Česká rep.). Borek Franěk, z českej Asocácie popisuje tohtoročný Deň strážcov, ktorý usporiadali v spolupráci s Agenturou ochrany přírody v CHKO České středohoří. Na organizácii sa podieľali strážcovia z NP Česko-saské švýcarsko, NP Sächsische Schweiz (Nemecko), CHKO České středohoří, Jizerské hory a Labské pískovce. Účasť verejnosti bola cca 600 návštevníkov.
V závere nájdeme prvé informácie o pripravovanom 8. svetovom kongrese strážcov, ktorý sa bude konať 21. - 27. 5. 2016 v USA, Estes park, Colorado.
Editor vyzýva všetky národné asociácie, aby prispievali k obsahu spravodaja, aj web stránky IRF.

[Staršie správy]

Európsky seminár strážcov 2014 bude v Chorvátsku - IRF a Croatia Ranger Assotiation s podporou tamojšieho MŽPaOP budú organizovať tretí Európsky seminár strážcov 13.-17.mája 2014 v Národnom parku Brijuni.
Pracovné skupiny:
- Vzdelávanie a interpretácia
- Komunikácia
- Rozvoj medzinárodných projektov pre výmenu skúseností a vzdelávacích programov medzi strážcami
- Riadenie monitoringu biodiverzity z pohľadu strážcov
- Junior Ranger Project a iné národné projekty
Praktické aktivity v terénu sa budú konať počas dvoch dní seminára.

- informácie na webstránke ranger.brijuni.hr
Informačné materiály (v angličtine) k dispozícii na stiahnutie:
invitationgeneral infoagenda
pozvanievšeob.informácieprogram


 • správy z IRF zhrnuté za rok 2010 v dokumente

VI. Celosvetový kongres strážcov sa konal 2.-7.11.2009 v Bolívii. ASCHÚS nemala na tomto podujatí svojho zástupcu, avšak splnomocnili sme Michala Skalku, delegáta za českú Asociáciu na hlasovanie v našom mene na všetkých úrovniach rokovaní.
Oficiálne informácie o kongrese sú na stránke IRF, kde je prehľad všetkých doterajších kongresov, resp. priamo na webe venovanému VI. kongresu.
Novozvolená prezidentka IRF Deanne L. Adams poslala list všetkým národným asociáciám, ktorý po preklade prinášame v skrátenom znení.

Smutná správa o úmrtí jedného zo zakladateľov IRF, pána Ricka Gale - jeden zo signatárov deklarácie vzniku International Ranger Federation v r.1992 zomrel 27.3.2008 na srdcový infarkt vo svojom dome v Boise (Idaho, USA) [širšia správa, vrátane ext.odkazov]

Od Federica Minozzi sme dostali správu o konaní a výsledkoch mimoriadneho stretnutia projektu Junior Ranger, konaného v decembri v NP Bavorský les. Prečítať si ju môžete tu. Ďalšie správy z diania Junior Ranger Network sú na stránke Europarcu.

 • Novinky

 • Organizácia

 • História

 • Aktivity

 • Spolupráca

 • Spravodaj

 • IRF

 • Kontakty

 • Napíšte nám

 • lang: english