logo


Asociácia strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS)

Radlinského 1
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31961240

bankové spojenie: OTP banka 16530591/5200

IBAN: SK06 5200 0000 0000 16530591

prezident:              Dan Haranský
členovia výboru:  Zdeněk Pochop, Robert Javorský, Dušan Marko
hospodár:              Katarína Škorvánková

kontrolór:                  Adalbert Mezei

[Linky - odkazy]

  • Novinky

  • Organizácia

  • História

  • Aktivity

  • Spolupráca

  • Spravodaj

  • IRF

  • Kontakty

  • Napíšte nám

  • lang: english