logo

Novinky
     marec 2020


     • pridané
      • UPOZORNENIE - vzhľadom na opatrenia krízového štábu na zamedzenie šírenia koronavírusu treba považovať všetky oznamy o konaní podujatí organizovaných ASCHÚS za predbežné s možnosťou zrušenia alebo zmeny termínu. O aktuálnej situácii budeme priebežne informovať.

      • Zasadnutie výboru ASCHÚS sa uskutočnilo 3. marca, s hlavnými bodmi programu - organizačného zabezpečenia jarného stretnutia 2020. Správa zo zasadnutia: [LINK]

      • ŠOP SR Vás pozýva v spolupráci s Asociáciou strážcov chránených území Slovenska na stretnutie strážcov prírody spojené so školením, ktoré sa uskutoční v dňoch 17. až 19. apríla 2020. Miesto stretnutia - Chata Kollárová - Ostrý Grúň - územná pôsobnosť CHKO Ponitrie a Dunajské luhy. Bližšie informácie - pozvánka. Účasť je potrebné potvrdiť na priloženej návratke do 8.04.2020.

      • Zasadnutie výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa uskutočnilo 29. januára 2020. Správa zo zasadnutia: [LINK]

      • doplnené zápis zo zasadnutia výboru ASCHUS, konaného dňa 24.10.2019: [LINK]


     február 2020


     • pridané
      • Poukázanie 2% z daní v zmysle §50 Zákona o dani z príjmov - ASCHÚS je registrovaným prijímateľom 2% z dane.
       V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu organizáciu, je potrebné postupovať nasledovne (zamestnanci):
       1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
       2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (Seriózny zamestnávateľ toto vystavuje automaticky, inak doporučujeme tlačivo iniciatívne predvyplniť a zaniesť do vašej mzdovej učtárne...)
       3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
       4. Údaje o vašej osobe napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Údaje o ASCHÚS sú už predvyplnené. (Vyhlásenie je možné vyplniť v počítači (formulár pdf) alebo vytlačiť a vypísať ručne.)
       5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte/pošlite do 30.04.2020 na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete na webe finančnej správy
       Akceptované sú výhradne tieto tlačivá! pozn. tlačivá sú rovné ako pre minulý rok, ale finančná správa upozorňuje na vyplnenie IČO tak, aby bolo zarovnané od pravého okraja príslušnej kolónky

       Zároveň môžete sprostredkovať túto informáciu aj svojim známym a priateľom. Na ich oslovenie je možné použiť priložený informačný list. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, vpisujú potrebné údaje priamo do svojich daňových priznané. Potrebujú k tomu len tieto základné údaje o ASCHÚS:
            Názov: Asociácia strážcov chránených území Slovenska
            Sídlo: Radlinského 1, 052 01 Spišská Nová Ves
            Právna forma: Občianske združenie
            Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 31961240

       Financie získané z poukázania 2% z daní plánujeme použiť pri organizovaní školení pre profesionálnych a dobrovoľných strážcov, pri organizovaní študijných stáží, pri vydávaní informačných a vzdelávacích publikácií a pri organizovaní podujatí pre verejnosť napr. pri príležitosti Svetového dňa strážcov, ktorý pripadá na 31.7. každého roka.

       Ďakujeme!

       Pozn.: potrebné tlačivá, ako aj ďalšie užitočné informácie sú na stránke rozhodni.sk; pri splnení určitých podmienok môžu fyzické osoby poukázať až 3%

     január 2020


     • pridané
      • Správa a fotodokumentácia zo svetového kongresu strážcov v Nepále, kde sa zúčastnil člen ASCHÚS Robo Javorský na stránke AKTUALITY
      • Na jesennom slovensko - českom stretnutí strážcov na Kohútke zorganizoval Robo Javorský zbierku na podporu činnosti našich priateľov z občianskeho združenia Prales dětem. Za vyzbierané peniaze sme si "kúpili" 3 áre dažďového pralesa v rezervácii Green Life na Sumatre, podporili sme ochranu morských korytnačiek v ostrovnej rezervácii Bangkaru a činnosť Tygrej hliadky v rezervácii Green Life a NP Gunung Leuser na Sumatre. Časť z vyzbieraných peňazí išla aj na podporu nášho kolegu z Afriky, ktorý sa lieči zo zranení, ktoré utrpel v práci pri autonehode. Nedávno sme obdržali tri certifikáty od OZ Prales dětem, ktoré potvrdili našu finančnú pomoc.

                 


      • V januári 2020 uplynul rok, čo nás opustili strážcovia zo Slovenského raja Aladár Holmok (*1953 - †2019) a Martin Škorvanek (*1991 - †2019). Vždy ostanú v našich srdciach a spomienkach.
       V Slovenskom raji na symbolickom cintoríne na Kláštorisku im horí sviečka. Venujme im tichú spomienku.

            


     december 2019


     • pridané
      • Na základe rozhodnutia výboru ASCHÚS bol zaslaný list na ŠOP SR k zmluve o dielo na vzdelávanie strážcov medzi OZ RANGER-Strážca a ŠOP SR [LINK]
       Zmluva je uverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
      • Asociácii bola doručená odpoveď na výhrady ASCHÚS voči zmluve o dielo medzi OZ RANGER-Strážca a ŠOP SR [LINK]

     november 2019


     • pridané
      • Správa a fotodokumentácia z česko-slovenského stretnutia strážcov na Kohútke na stránke AKTUALITY
      • Zasadnutie výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa uskutočnilo 8.októbra 2019. Správa zo zasadnutia: [LINK]

     október 2019


     • pridané
      • Asociácia strážcov chránených území Slovenska bola ocenená pamätnou medailou Štátnej ochrany prírody SR. Pri príležitosti 100. výročia štátnej ochrany prírody a území Slovenska sa konalo slávnostné podujatie v dňoch 15.-16.10.2019 v prostredí NP Nízke Tatry na Táľoch.      • Asociácia strážcov chránených území Slovenska a Asociace strážců přírody České republiky (AS ČR) Vás pozývajú 8. -10. 11. 2019 na Stretnutie strážcov Slovenskej republiky a Českej republiky s medzinárodnou účasťou.
       Program a inštrukcie pre účastníkov: [LINK]
       Návratka: [LINK] - termín prihlasovania do 20.10.
      • Zástupcovia ASCHÚS sa zúčastnili 22. stretnutia Asociácie strážcov Českej republiky. Správa a fotodokumentácia na stránke AKTUALITY

     september 2019


     • pridané
      • Člen stráže prírody Milan Hromada (* 9.7.1949 Rajec - + 14.9.2019 Revúca) opustil rady ASCHÚS po dlhotrvajúcej chorobe.
     júl 2019


     • pridané
      • Zasadnutie výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa uskutočnilo 26.júna 2019. Správa zo zasadnutia: [LINK]

     apríl 2019


     • pridané
      • Dokumenty zo školenia a stretnnutia strážcov a konania valného zhromaždenia ASCHÚS - v kronike

     marec 2019


     • pridané
      • ŠOP SR Vás pozýva v spolupráci s Asociáciou strážcov chránených území Slovenska na stretnutie strážcov prírody spojené so školením, ktoré sa uskutoční v dňoch 12. až 14. apríla 2019. Miesto stretnutia - Vernár-Suchá, NP Slovenský Raj. Bližšie informácie - pozvánka. Účasť je potrebné potvrdiť na priloženej návratke do 8.04.2019.

      • Zasadnutie výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa uskutočnilo 12.marca 2019. Správa zo zasadnutia: [LINK]

      • Správa z účasti zástupcu ASCHÚS Zdena Pochopa na medzinárodnom stretnutí členských asociácií ERF v Dánsku. [LINK]

     • upravené
      • Nová mailová adresa cez web strazprirody.sk je smerovaná priamo na členov výboru. aschus@strazprirody.sk

     február 2019


     • pridané
      • Poukázanie 2% z daní v zmysle §50 Zákona o dani z príjmov - ASCHÚS je registrovaným prijímateľom 2% z dane.
       V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu organizáciu, je potrebné postupovať nasledovne (zamestnanci):
       1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
       2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (Seriózny zamestnávateľ toto vystavuje automaticky, inak doporučujeme tlačivo iniciatívne predvyplniť a zaniesť do vašej mzdovej učtárne...)
       3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
       4. Údaje o vašej osobe napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Údaje o ASCHÚS sú už predvyplnené. (Vyhlásenie je možné vyplniť v počítači (formulár pdf) alebo vytlačiť a vypísať ručne.)
       5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte/pošlite do 30.04.2019 na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete na webe finančnej správy
       Akceptované sú výhradne tieto tlačivá!

       Zároveň môžete sprostredkovať túto informáciu aj svojim známym a priateľom. Na ich oslovenie je možné použiť priložený informačný list. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, vpisujú potrebné údaje priamo do svojich daňových priznané. Potrebujú k tomu len tieto základné údaje o ASCHÚS:
            Názov: Asociácia strážcov chránených území Slovenska
            Sídlo: Radlinského 1, 052 01 Spišská Nová Ves
            Právna forma: Občianske združenie
            Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 31961240

       Financie získané z poukázania 2% z daní plánujeme použiť pri organizovaní školení pre profesionálnych a dobrovoľných strážcov, pri organizovaní študijných stáží, pri vydávaní informačných a vzdelávacích publikácií a pri organizovaní podujatí pre verejnosť napr. pri príležitosti Svetového dňa strážcov, ktorý pripadá na 31.7. každého roka.

       Ďakujeme!

       Pozn.: potrebné tlačivá, ako aj ďalšie užitočné informácie sú na stránke rozhodni.sk; pri splnení určitých podmienok môžu fyzické osoby poukázať až 3%


     január 2019


     • pridané
      • Náš člen o kráľovi šumavských smrekov - do časopisu LESMEDIUM napísal Alfonz Liška, krátke zamyslenie inšpirované zážitkami z medzinárodného stretnutia strážcov chránených území v Národnom parku Šumava.


      • 29.1.2019, po dlhotrvajúcej ťažkej chorobe, nás navždy opustil náš kolega a priateľ Aladár Holmok.
       Alino bol dlhoročný strážca v NP Slovenský raj a zakladajúci člen ASCHÚS. Po odchode do zaslúženého dôchodku sa stal čestným členom ASCHÚS.
       O jeho živote a práci pre ochranu prírody si môžete prečítať v článku:
       https://spis.korzar.sme.sk/c/6820493/najstarsi-profesionalny-strazca-slovenskeho-raja-ma-sestdesiatku.html

       Posledná rozlúčka sa bude konať v pondelok 4. februára o 14.hod v Dome smútku v Spišsskej Novej Vsi.

       Aladár Holmok (1953-2019) Holmok parte

      • Dňa 15.1.2019 sa na verejnosť dostala smutná správa. Vo švajčiarskych Alpách zahynul Martin Škorvánek - náš priateľ a člen ASCHÚS, dobrovoľný strážca prírody, horolezec, skialpinista, horský nosič a milovník hôr. Úprimnú sústrasť celej rodine!       Bližšie okolnosti nešťastia nie sú ešte známe, okrem strohej správy na facebooku RTVS


     december 2018


     • pridané
      • Zasadnutie výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa uskutočnilo 4.decembra 2018. Správa zo zasadnutia: [LINK]
      • Vyhodnotenie stretnutia strážcov prírody spojené so školením, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 16. až 18. novembra 2018 v Tajove je v kronike. Pripojená je aj fotogaléria.


     august 2018


     • pridané
      • Dňa 20.6.2018 sa členovia výboru ASCHÚ Dan Harťanský a Dušan Marko zúčastnili na rokování Prezídia policajného zboru ohľadom vykladania otrávených návnad a následným úhynom chránených živočíchov. Bola to krátka, asi 1,5 hodinová porada, kde sme dostali základné informácie o tom, čo robiť v prípade nálezu otrávených živočíchov, alebo aj podozrivo uhynutých živočíchov.
       Záznam z porady je k dispozícii tu: [LINK]
       Na základe rozsiahlosti problematiky pravdepodobne požiadame plk. Kerna, aby nám túto problematiku prišiel odprednášať na naše jesenné stretnutie, ktoré bude v prvej polovici novembra.

     júl 2018


     • pridané
      • Svetový deň strážcov (World Rangers Day).
       Dňa 31.7.2018 oslávime tak ako ostatní strážcovia svoj sviatok. Tento deň IRF na počesť a pamiatku všetkých strážcov, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania vyhlásila za Svetový deň strážcov (WRD).
       Pri príležitosti tohoto nášho sviatku by som sa Vám chcel poďakovať za Vašu prácu a obetavosť, s ktorou ochraňujete naše prírodné dedičstvo. Za prácu, za ktorú sa Vám síce málokto poďakuje, ale má nesmierny význam pre celé ľudstvo, lebo bez prírody človek nevie a nemôže žiť. Za prácu, ktorú robíte často aj na úkor svojich rodín, osobného voľna, svojho zdravia a pohodlia.
       Venujte prosím v tento deň tichú pamiatku všetkým našim kolegom strážcom, ktorí zahynuli pri výkone svojho poslania a uctite si ich minútou ticha.
       Ďakujem, Mgr. Dan Harťanský
       prezident ASCHÚS

       P.S. v prílohe je list od prezidenta IRF
       (via google translator)

      • Zasadnutie výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa uskutočnilo 15.júna 2018. Správa zo zasadnutia: [LINK]

     máj 2018


     • pridané
      • Európska federácia strážcov vypracovala pravidlá používania loga ERF, jednotlivcami, ako aj členskýcmi asociáciami. Prosíme o striktné dodržiavanie.

      • V rámci pripravovaných legislatívnych zmien - novely zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, sme zaslali list p. ministrovi životného prostredia Ing. Lászlóvi Sólymosovi a p. riaditeľovi ŠOP SR Ing. Martinovi Lakandovi, v ktorých ASCHÚS apeluje na presadenie takých zmien, ktoré zlepšia systém a výkon strážnej služby. [list na MŽP] [list na ŠOP]

      • Vyhodnotenie stretnutia strážcov prírody spojené so školením, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 20. až 22. apríla 2018 v CHKO Cerová vrchovina - RZ Drieňok, Teplý vrch. V rámci stretnutia sa konalo 29. Valné zhromaždenie ASCHÚS, s voľbou výboru a dozorných orgánov. Dokumenty pdf sú v kronike. Pripojená je aj fotogaléria.

      • OZ Strážca-Ranger organizuje 26.5. pre záujemcov školenie z problematiky používania donucovacích prostriedkov. Podrobnejšie informácie [LINK]

      • V rámci Svetového dňa strážcov sa na Inoveckej chate uskutoční 29.07.2018 RANGER DAY. Súčasťou bude odhalenie informačnej tabule a pamätnej tabule rangerom, ktori zahynuli v Európe pri výkone povolania. Program bude ešte upresnený.

     marec 2018


     • pridané
      • Dňa 21.4.2018 sa v Rekreačnom areáli Drieňok - Teplý Vrch uskutoční valné zhromaždenie Asociácie strážcov chránených území Slovenska, ktorého súčasťou budú aj voľby do orgánov ASCHÚS. Žiadame členov, ktorí sa nemôžu zúčastniť valného zhromaždenia ASCHÚS, aby delegovali svoje hlasovacie právo písomným splnomocnením na iného člena ASCHÚS. [pozvánka]

      • ŠOP SR Vás pozýva v spolupráci s Asociáciou strážcov chránených území Slovenska na stretnutie strážcov prírody spojené so školením, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. až 22. apríla 2018. Miesto stretnutia - Drieňok-Teplý vrch, CHKO Cerová vrchovina. Bližšie informácie - pozvánka. Účasť je potrebné potvrdiť na priloženej návratke do 10.04.2018.

      • Zasadnutie výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa uskutočnilo 14.marca 2018. Správa zo zasadnutia: [LINK]

     február 2018


     • pridané
      • Správy zo zahraničia - Na stránke ERF Newsletter nájdeš spravodaj Európskej federácie strážcov. Je tam zoznam členov výboru a iné správy z diania. ERF má založenú aj facebookovú stránku.
       - Portugalskí strážcovia organizujú tiež svoje národné stretnutia. Z konania XXI National Meeting of Portuguese Park Rangers nám poslali odkaz na túto televíznu reportáž.
       - Stránka Alparc - Together for the Alps sa v dvoch článkoch venuje Olympiáde strážcov - "Memoriál Danilo Re", viď článok nižšie.

      • Strážcovia prírody znovu súťažili a reprezentovali Slovensko na Olympiáde strážcov - "Memoriál Danilo Re" sú každoročne usporiadané preteky ako tzv. Olympiáda strážcov a to na počesť talianskeho mladého rangera Danila Re, ktorý tragicky zahynul pri výkone služby v roku 1995. Tento ročník bol už dvadsiaty tretí. Od r. 1995 sa vždy koná v zimnom období v niektorom národnom parku v alpskej krajine a súťaží sa v štyroch disciplínach: v skialpe, v behu na lyžiach, v streľbe zo vzduchovky v stoji na terč a v obrovskom slalome. Tento raz sa súťažilo v nemeckom Tyrolsku v NP Berchtesgaden (pozn. nachádza sa tam neslávne známe bývalé Hitlerovo sídlo tzv. Orlie hniezdo). Naši boli pozvaní výnimočne ako jediná karpatská krajina a to cez OZ Machaon International.
       [celý článok]

      • Zasadnutie výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa uskutočnilo 30.januára 2018. Správa zo zasadnutia: [LINK]

     január 2018


     • pridané
      • Poukázanie 2% z daní v zmysle §50 Zákona o dani z príjmov - ASCHÚS je registrovaným prijímateľom 2% z dane.
       V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu organizáciu, je potrebné postupovať nasledovne (zamestnanci):
       1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
       2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (Seriózny zamestnávateľ toto vystavuje automaticky, inak doporučujeme tlačivo iniciatívne predvyplniť a zaniesť do vašej mzdovej učtárne...)
       3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
       4. Údaje o vašej osobe napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Údaje o ASCHÚS sú už predvyplnené. (Vyhlásenie je možné vyplniť v počítači (formulár pdf) alebo vytlačiť a vypísať ručne.)
       5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte/pošlite do 30.04.2018 na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete na webe finančnej správy
       Akceptované sú výhradne tieto tlačivá!

       Zároveň môžete sprostredkovať túto informáciu aj svojim známym a priateľom. Na ich oslovenie je možné použiť priložený informačný list. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, vpisujú potrebné údaje priamo do svojich daňových priznané. Potrebujú k tomu len tieto základné údaje o ASCHÚS:
            Názov: Asociácia strážcov chránených území Slovenska
            Sídlo: Radlinského 1, 052 01 Spišská Nová Ves
            Právna forma: Občianske združenie
            Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 31961240

       Financie získané z poukázania 2% z daní plánujeme použiť pri organizovaní školení pre profesionálnych a dobrovoľných strážcov, pri organizovaní študijných stáží, pri vydávaní informačných a vzdelávacích publikácií a pri organizovaní podujatí pre verejnosť napr. pri príležitosti Svetového dňa strážcov, ktorý pripadá na 31.7. každého roka.

       Ďakujeme!


      • Zasadnutie výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa uskutoční 30.januára 2018 o 9:30 hod. Miestom konania je Správa NAPANTu Banská Bystrica.
      • Program:
       1. príprava jarného stretnutia a školenia strážcov a zároveň valného zhromaždenia
       2. účasť na Valnom zhromaždení AS ČR – NP Šumava
       3. príprava plánu činnosti na 2018
       4. stav platenia členských príspevkov a finančný plán na 2018
       5. vyhodnotenie činnosti výboru za rok 2017
       6. rôzne
       Aktívna účasť členov ASCHÚS je vítaná.

     december 2017


     • pridané
      • Zápis z výboru ASCHÚS, konaného dňa 29.11.2017 - [LINK]

     november 2017


     • pridané
      • Vyhodnotenie stretnutia strážcov prírody spojené so školením, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 20. až 22. októbra 2017 v CHKO Horná Orava - Chata Slaná voda. [PDF] Pripojená je aj fotogaléria.

      • S hlbokým zármutkom sme prijali správu o tom, že 2.10.2017 nás po krátkej ťažkej chorobe navždy opustil náš bývalý kolega Ing. Juraj Bobula, vo veku 69 rokov. Juraj bol zanietený ochranca prírody, dlhoročný dobrovoľný člen horskej služby, čestný člen Slovenského olympijského výboru, výborný lyžiar a excelentný fotograf. Česť jeho pamiatke!

     september 2017


     • pridané
      • ŠOP SR Vás pozýva v spolupráci s Asociáciou strážcov chránených území Slovenska na stretnutie strážcov prírody spojené so školením, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. až 22. októbra 2017. Miesto stretnutia - Chata Slaná voda, CHKO Horná Orava. Bližšie informácie - pozvánka. Účasť je potrebné potvrdiť na priloženej návratke do 9.10.2017.

      • Zápis z výboru ASCHÚS, konaného dňa 19.9.2017 - [LINK]

     júl 2017


     • pridané
      • Dňa 31.7.2017 Medzinárodná federácia strážcov (IRF) slávi 25 rokov svojej existencie. V tento deň od roku 2007 zároveň oslavujú svoj sviatok všetci strážcovia sveta. IRF ho na počesť a pamiatku všetkých strážcov, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania vyhlásila za Svetový deň strážcov. Pri príležitosti tohoto nášho sviatku by som sa Vám chcel poďakovať za Vašu prácu a obetavosť, s ktorou ochraňujete naše prírodné dedičstvo. Za prácu, za ktorú sa Vám síce málokto poďakuje, ale má nesmierny význam pre celé ľudstvo, lebo bez prírody človek nevie a nemôže žiť. Za prácu, ktorú robíte často aj na úkor svojich rodín, osobného voľna, svojho zdravia a pohodlia.
       Ďakujem, Mgr. Dan Harťanský, prezident ASCHÚS


       príhovor Seana Willmora, prezidenta IRF http://www.internationalrangers.org/world-ranger-day/


     jún 2017


     • pridané
      • S hlbokým zármutkom sa lúčime s naším členom, kolegom a priateľom Martinom Kochlicom (*10.1.1984), ktorý podľahol ťažkej chorobe dňa 22.6.2017. Rozlúčka sa koná na 27.6. na cintoríne Zlatý potok vo Zvolene o 13.hod. Venujte mu tichú spomienku...

      • Posolstvo prezidenta IRF - "Chválim všetkých tých strážcov, ktorí udržiavajú svoje združenia aktívne a fungujúce. Žiadam tých strážcov, ktorí ešte nie sú aktívnymi členmi asociácie strážcov aby sa so strážcami vo vašej oblasti začali stretávať a aby sa stali aktívnymi členmi asociácie. Pomôžte vašej asociácii strážcov a IRF k ešte silnejšiemu hlasu a obhajovaniu vašej profesie a vášho poslania."
       [celý text]

     máj 2017


     • pridané
      • Pridané informácie a materiály zo stretnutia strážcov na Podlesku - [LINK]
      • Pridaný vzor splnomocnenia pre potreby hlasovania na valnom zhromaždení - [LINK]
      • Správa z priebehu Európskej konferencie strážcov, 9.-12.5.2017 - [LINK]

     apríl 2017


     • pridané
      • ŠOP SR Vás pozýva v spolupráci s Asociáciou strážcov chránených území Slovenska na stretnutie strážcov prírody spojené so školením, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. až 28. mája 2017. Miesto stretnutia - Rekreačné stredisko TURISTICKÝ RAJ - Hrabušice, Podlesok - NP Slovenský raj. Bližšie informácie - pozvánka. Účasť je potrebné potvrdiť na priloženej návratke do 19.5.2017.
       Počas stretnutia sa uskutoční aj valné zhromaždenie ASCHÚS.

      • Správa z účasti zástupcov ASCHUS na Asociaci strážců přírody ČR, 7.-9.4.2017 - [LINK]

     marec 2017


     • pridané
      • 24.3.2017 sa konalo zasadnutie Výboru ASCHUS. Hlavnými predmetmi rokovania boli prípravy účasti zástupcov ASCHÚS na stretnutí českej Asociácie v Beskydoch, na kongrese ERC v Litoměřiciach a príprava stretnuta a valného zhromaždenia ASCHUS. Zápis je k dispozícii na LINK.

      • Pozvánka na stretnutie Asociace strážců přírody ČR - podujatie sa bude konať 7.-8.apríla 2017 [pozvánka]

      • Rangeri sa zapotili v Rakúsku - január 2017. Tím zložený zo štyroch profesionálnych aj dobrovoľných strážcov sa zúčastnil Memoriálu Danila Re, ktorý organizoval Nationalpark Gesäuse. Úrovňou pripomínal malú olympiádu. Článok a foto v aktivitách - [LINK]

      • Európsky kongres strážcov 2017, Litoměřice - V dňoch 9.-13.5.2017 sa v českých Litoměřiciach organizuje European ranger congress 2017. Hlavným organizátorom je Asociace strážců České republiky a spoluorganizátorom je IRF a naša Asociácia. Tak ako sme informovali v záznamoch z nedávnych zasadnutí výboru ASCHÚS, zo Slovenska ide 12 členný organizačný tím, ale účasť na kongrese je otvorená pre každého záujemcu.
       Cena za účasť na kongrese je 130 €. V tejto cene je zahrnutá strava (66 €) a zvyšok sú prenájom priestorov, prenájom autobusov, tlmočenie, degustácia vína, kultúrny program a iné financie potrebné na organizovanie kongresu. Ubytovanie sa hradí osobitne, podľa nároku - sú lacnejšie a drahšie varianty. Ceny budú oznámené neskôr. Doprava je individuálna.
       Prihlasovanie a podrobné informácie na www.erc2017.org alebo www.irfeuropeanrangercongress2017.eu.

     február 2017


     • pridané
      • 17.2.2017 sa konalo zasadnutie Výboru ASCHUS. Záznam je k dispozícii na LINK.

      • Dňa 3.2.2017 zomrel vo veku nedožitých 83 rokov (*17.6.1934) člen stráže prírody NP Muránska planina Ladislav Berecz. Posledné 2 roky pre vážnu chorobu srdca aktívnu službu nevykonával, prežil v našom kruhu, aj keď nebol člen ASCHUS, mnoho búrok a pekných dní na Muránskej planine. Odišiel najstarší člen stráže prírody. Odprevadili sme ho dôstojne v nedeľu 5.2.2017 na poslednej ceste.
       Hromada Milan.

     január 2017


     • pridané
      • 24.1.2017 sa konalo zasadnutie Výboru ASCHUS. Záznam je k dispozícii na LINK.

      • Zasadnutie výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa uskutoční 24.januára 2017 o 10:00 hod.     Miestom konania je Správa NAPANTu Banská Bystrica.
       Program:
       1. príprava jarného stretnutia a školenia strážcov a zároveň valného zhromaždenia
       2. účasť na Valnom zhromaždení AS ČR – CHKO Beskydy
       3. účasť na kongrese IRF – európskej sekcie máj 2017, Litoměřice
       4. príprava plánu činnosti na 2017
       5. stav platenia členských príspevkov a finančný plán na 2017
       6. vyhodnotenie činnosti výboru za rok 2016
       7. rôzne
       Aktívna účasť členov ASCHÚS je vítaná.


     Ďakujem všetkým členom Asociácie, všetkým kolegom strážcom a pracovníkom zo štátnych aj mimovládnych organizácií, jednotlivcom, návštevníkom prírody za spoluprácu v roku 2016 a pripájam želanie, aby sa nám spoločnými silami darilo chrániť prírodu aj v ďalších rokoch.
     Dan Harťanský, prezident ASCHÚS


     PF 2017

     október 2016


     • pridané
      • Stretnutie strážcov Slovenskej a Českej republiky s medzinárodnou účasťou     Stretnutia sa zúčastnilo 34 profesionálnych a dobrovoľných strážcov zo Slovenska, 22 z Česka, 5 z Maďarska, 2 z Poľska, 2 z Rakúska, 4 z Rumunska, 1 z Nemecka, 6 z Ruska, ako aj 2 zástupcovia Medzinárodnej rangerskej asociácie (IRF) Roger Cole a Florin Halastauan.
       Viac o priebehu stretnutia v rubrike aktivity.
       Kolegovia z CHKO Moravský kras uverejnili správu zo stretnutia na svojom webe.

     september 2016


     • pridané
      • Medzinárodné stretnutie strážcov - pozvánka, 2.cirkulár     Asociácia strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS) a Asociace strážců přírody České republiky (AS ČR) Vás pozývajú 13. - 16. 10. 2016 na stretnutie strážcov Slovenskej republiky a Českej republiky s medzinárodnou účasťou. Bližšie informácie v pozvánke 2. cirkulár. Návratku / záväznú prihlášku je potrebné poslať do 16.9.2016. [LINK]

     júl 2016


     • pridané
      • Deň 31.7.2016 je deň, kedy majú sviatok strážcovia sveta pri príležitosti tohoto nášho sviatku by som sa Vám chcel poďakovať za Vašu prácu a obetavosť s ktorou ochraňujete našu prírodu.
       Za prácu za ktorú sa Vám síce málokto poďakuje, ale má nesmierny význam pre celé ľudstvo, lebo bez prírody človek nevie a nemôže žiť. Za prácu ktorú robíte často aj na úkor svojich rodín, osobného voľna, svojho zdravia a pohodlia.
       Ďakujem, Mgr. Dan Harťanský, prezident ASCHÚS

       blahoprajný otvorený list zaslal strážcom aj známy hudobník Paul Simon
       informácie a podujatia na stránke The Thin Green Line
       podporu je možné vyjadriť vytlačením tohto "plagátiku" a zverejnením svojej fotky na sociálnych sieťach

     jún 2016


     • pridané
      • Odpoveď pána ministra životného prostredia Ing. László Sólymosa na list s informáciami o situácii a postavení strážcov a o stave a organizácii stráže prírody na Slovensku. [LINK]
      • 8. svetová kongres strážcov prebehol v Colorade v NP Rocky Mountain (USA) v máji 2016. Oficiálny web a súvisiace video - [World Ranger Congress] a [Youtube]
      • Asociácia strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS) a Asociace strážců přírody České republiky (AS ČR) Vás pozývajú 13. -16. 10. 2016 na stretnutie strážcov Slovenskej republiky a Českej republiky s medzinárodnou účasťou. Bližšie informácie v pozvánke 1. cirkulár. Návratku / registračný formulár je potrebné poslať do 30.7.2016. [LINK]

     máj 2016


     • pridané
      • Stretnutie strážcov prírody spojené so školením sa konalo v dňoch 13. až 15. mája 2016, na Hutách. Správa o priebehu stretnutia, ako aj materiály z Valného zhromaždenia ASCHÚS sú zverejnené v KRONIKE.
      • Do rúk pána ministra životného prostredia Ing. László Sólymosa bol odoslaný list vypracovaný výborom ASCHÚS, v ktorom ho oboznamujeme so situáciou strážnej služby ochrany prírody a tiež s návrhmi riešenia [LINK]

     apríl 2016


     • pridané
      • ŠOP SR Vás pozýva v spolupráci s Asociáciou strážcov chránených území Slovenska na stretnutie strážcov prírody spojené so školením, ktoré sa uskutoční v dňoch 13. a 15. mája 2016. Miesto stretnutia - Škola v prírode Huty, Huty 83, Zuberec, TANAP. Bližšie informácie - pozvánka. Účasť je potrebné potvrdiť na priloženej návratke do 1.5.2016.
      • Informácia o účasti zástupcov ASCHUS na Asociaci strážců přírody ČR, 8.-10.4.2016 - link [AKTIVITY]

     marec 2016


     • pridané
      • Z partnerskej českej Asociácie strážcov sme dostali pozvánku na konanie stretnutia strážcov v dňoch 8.-9.4.2016 v CHKO Žďárské vrchy, viď pozvánka. Účasť členov ASCHUS podľa dohody za podmienok určených výborom ASCHUS.
      • V rámci medzinárodnej spolupráce vložené informácie z uskutočneného stretnutia ERA (European Ranger Association) v novembri 2015 a chystanom svetovom kongrese strážcov v r. 2019. Materiály sú v angličtine. [LINK]

     február 2016


     • pridané
      • 25.2.2016 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie Výboru ASCHUS. Zásadným bodom programu bola príprava jarného stretnutia a školenia strážcov v lokalite Huty - územná pôsobnosť TANAP a zároveň valného zhromaždenia. Záznam je k dispozícii na LINK.


     január 2016


     • pridané
      • 19.1.2016 sa konalo zasadnutie Výboru ASCHUS. Záznam je k dispozícii na LINK.

      • zasadnutie výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa uskutoční 19.januára 2016 o 10:00 h. Miestom konania je Správa NAPANTu Banská Bystrica.
       Program:
       1. príprava jarného stretnutia a školenia strážcov v lokalite Huty - územná pôsobnosť TANAP a zároveň valného zhromaždenia
       2. príprava jesenného Slovenko-Česko-Poľsko-Maďarského stretnutia
       3. informácia z rokovania s gen. riaditeľom ŠOP SR Ing. Borošom
       4. príprava mediálnej propagácie ASCHÚS
       5. stav platenia členských príspevkov
       6. Rôzne.

       Vítaná je aj aktívna účasť nečlenov výboru.


     december 2015


     • pridané
      • V dňoch 25.-28.11.2015 sa konalo stretnutie zástupcov európskych Asociácií strážcov. Podrobnosti a materiály v aktivitách.


     október 2015


     • pridané
      • zriadenie účtu ASCHÚS v OTP banke, pozri kontakty.
      • V dňoch 23.-25.10.2015 sa konalo školenie strážcov v CHKO Malé Karpaty. Podrobnosti a materiály v aktivitách a kronike.


     júl 2015


     • pridané
      • 15.7.2015 sa konalo zasadnutie Výboru ASACHUS. Záznam je k dispozícii na LINK.
      • 31.7.2015 je v kalendári Svetový deň rangerov. Z federácie IRF sme dostali nasledovné materiály list od Seana Willmore, a postery [1], [2], [3].
       Zároveň IRF vyzýva jednotlivých členov, resp. národné Asociácie, aby si svojou činnosťou pripomenuli WRD a správy, ako aj fotografie z akcií poslali na zverejnenie.

       world ranger day


     máj 2015


     • pridané
      • Na 26. valnom zhromaždení boli prijaté zmeny Štatútu ASCHÚS. Výborom ASCHÚS bol pripravený, členskou základňou pripomienkovaný a odsúhlasený Etický kódex strážcu.
      • V dňoch 17.-19.4.2015 sa na Čingove v NP Slovenský raj uskutočnilo stretnutie a školenie strážcov. Podrobnosti a materiály z Valného zhromaždenia v aktivitách a kronike.
      • Stretnutia strážcov prírody Českej republike sa zúčastnili Robo Javorský (NP Slov.raj), Miro Brezovský (TANAP) a Ado Mezei (NAPANT). Bližšie informácie o priebehu stretnutia sú na stránkach Asociace strážců přírody ČR a na webe ASCHUS v aktivitách.

     marec 2015


     • pridané
      • Stretnutie českých strážcov sa bude konať v dňoch 10.-11.4.2015 v Českom lese, neďaleko Domažlic (južné Čechy). Súčasťou stretnutie bude aj Valná hromada českej Asociace strážců přírody. Ako aj po iné roky plánujeme urobiť výjazd delegácie ASCHUS. Záujemcovia, hláste sa obratom (najneskôr do 26.3.) na mail Dana Harťanského. Preštudujte si pozvánky a program stretnutia a valnej hromady. V prípade dostatočného záujmu budeme riešiť hromadnú dopravu.
      • V dňoch 17.-19.4.2015 sa na Čingove v NP Slovenský raj uskutoční stretnutie strážcov. V programe bude školenie, terénna exkurzia, výmena skúseností aj Valné zhromaždenie ASCHUS.
       Podrobnejšie v pozvánke na stretnutie a v pozvánke na valné zhromaždenie. Účastníci (príp. noví záujemcovia o členstvo), ktorí nedostali propozície mailovou poštou - vyplňte NÁVRATKU.

     február 2015


     október 2014


     • pridané
      • Správy zo zahraničia, aktuálne číslo spravodaja Thin Green Line.
      • Zápis zo školenia strážcov na Inoveckej chate (Považský Inovec) a záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS v dňoch 10.-12.10.2014 v Kronike.
      • Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS v dňoch 8.7.2014.
      • Správa z 3. tréningového seminára európskych strážcov 13.-17.5.2014, Chorvátsko.

     september 2014


     jún 2014


     máj 2014


     • pridané
      • Stretnutie strážcov a VZ ASCHUS sa konalo v príjemnom prostredí Chaty Slovenka v Moštenickej Kyslej. Podrobnosti o priebehu školení a Valnom zhromažení ASCHÚS v Kronike.
       V riadnom termíne sa konali tiež voľby do výboru ASCHÚS.

     apríl 2014


     • pridané
      • Stretnutie strážcov a VZ ASCHUS sa uskutoční v termíne 16.-17.5.2014 v Nízkych Tatrách. Súčasťou stretnutia budú školenia na aktuálne témy, preto je určené nielen členom ASCHÚS, ale všetkým strážcom prírody a koná sa v spolupráci so ŠOP SR.
       Podrobnosti a program v pozvánkach - STRETNUTIE STRÁŽCOV - VALNÉ ZHROMAŽDENIE ASCHÚS

     marec 2014


     • pridané
      • pozvánka na stretnutie partnerskej asociácie strážcov v Českej republike, ktoré sa bude konať 11.-13.4.; žiadame záujemcov o účasť, aby vyplnili návratku a zaslali na email adresu - ZPochop@gmail.com v termíne do 31.3.2014. Po zhromaždení všetkých návratiek záujemcov, výbor ASCHÚS pošle zoznam našim českým kolegom. Budeme tiež vybavovať služobné vozidlo. ASCHÚS v rozpočte tiež uvoľnila čiastku na dopravu.
       na stiahnutie: POZVÁNKA a NÁVRATKA
     • správy
      • zasadnutie výboru ASCHUS sa konalo dňa 7.3.2014 v Banskej Bystrici
       hlavnými bodmi jednania boli - situácia v ASCHÚS, účasť na stretnutí strážcov v ČR, účasť na Európskom seminári rangerov v Chorvátsku, príprava terénneho stretnutia strážcov a Valného zhromaždenia ASCHÚS

     január 2014


     • pridané
      • informácie z medzinárodnej činnosti strážcov, už bola spustená rezervácia a prihlášky na Európsky seminár rangerov 2014; linky na informačné materiály a podrobnosti v Newspapers

     október 2013


     • pridané
      • informácie z medzinárodnej činnosti strážcov, Európsky seminár 2014 a linky na tlačoviny v archíve IRF - podrobnosti v Newspapers

     marec 2013


     • Správy
      • valné zhromaždenie ASCHUS sa konalo dňa 9.3.2013 v Banskej Bystrici
       podrobnosti v Kronike

     február 2013


     • Pozvánka:
      • Pozývame všetkých členov, ale aj priaznivcov, sympatizantov a všetkých strážcov prírody na XXIII. stretnutie dňa 9.3.2013. Podrobnosti v pozvánke.

     máj 2012


     • správy:
      • Pálava 2012
       zápis z účasti na stretnutí českej Asociácie v Aktualitách

     apríl 2012     marec 2012


     • správy:
      • valné zhromaždenie ASCHUS sa konalo dňa 3.3.2012 v Banskej Bystrici
       podrobnosti v Kronike

     február 2012


     • Pozvánka:
      • Pozývame všetkých členov, ale aj priaznivcov, sympatizantov a všetkých strážcov prírody na XXII. stretnutie dňa 3.3.2012. Podrobnosti v pozvánke.
     • správy:
      • zasadnutie výboru ASCHUS sa konalo dňa 30.1.2012 v Banskej Bystrici
       prerokované bolo: vyhodnotenie úloh, príprava XXII.stretnutia, plán aktivít na rok 2012, informácie o stretnutí strážcov v NP Slovenský raj a Junior Ranger Project v Dánsku

     september 2011


     • Pozvánka:
      • Asociácia strážcov chránených území Slovenska pozýva všetkých svojich členov, ale aj priaznivcov, sympatizantov a všetkých strážcov prírody na Terénne stretnutie strážcov v NP Slovenský raj v dňoch 14.-16.10.2011. Podrobnosti v pozvánke. Venujte, prosíme, chvíľu času potvrdeniu vašej účasti na email kskor@sopsr.sk

     august 2011


     • správy:
      • zasadnutie výboru ASCHUS sa konalo dňa 11.8.2011 na zrube v sedle Burda, Muránska planina

     apríl 2011


     • správy:
      • pozvánka na stretnutie českých strážcov bude sa konať 28.-.29.4.2011; podrobnosti v pozvánke, záujemcovia o účasť, hláste sa u členov výboru
     • doplnené:
      •   správy z IRF zhrnuté za rok 2010 na podstránke IRF/Aktuálne

     marec 2011


     • pridané:
      • Strategický plán IRF na roky 2011-2016 v slovenčine (preklad. M.Boltižiar)

     • pozvánka:
      • ASCHUS a ŠOP SR Správa NAPANT Vás pozýva na školenie, ktoré sa uskutoční dňa 26.3.2011 v zasadačke ŠOP SR, na Lazovnej ulici č. 10 v Banskej Bystrici; podrobnosti v pozvánke

     február 2011


     • správy:
      • 21. stretnutie ASCHUS sa konalo 12.2.2011; podrobnosti v Kronike
     • doplnené:
      •   prehľad členskej základne k 12.2.2011 v časti Organizácia
      •   fotky z valného zhromaždenia
      •   ANKETA venujte je prosíme, trochu pozornosti; vyplniť je možné v MS Word a odoslať mailom, alebo vytlačiť a vrátiť osobne alebo poštou
      • upravené:  stránka kontaktov -    [LINK]

     január 2011


     • správy:
      • zasadnutie výboru ASCHUS sa konalo 25.1.2011; hlavným bodom bola príprava valného zhromaždenia a plánu aktivít na nasledujúce obdobie
      • Dňa 23.1.2011 sa našej kamarátke, členke ASCHÚS a členke stráže prírody NAPANT Evke Furčiakovej narodila dcérka Ema. Tešíme sa z prírastku do rodiny strážcov, novopečenej mame Eve a dcérke Eme prajeme veľa šťastia zdravia a pohody.
     • upravené:  "Kto je strážca a člen stráže prírody" - info a leták umiestnené na samostatnú podstránku    [LINK]
     • doplnené:  fotky zo stretnutia na Javorine od Milana Hromadu

     september 2010


     • pridané:     Česko-slovenské stretnutie strážcov chránených území sa konalo v dňoch 10.-12.9.2010
      Strážcovia chránených území oboch republík prijalo spoločné memorandum, ktoré slávnostne odovzdali prítomným predstaviteľom kompetentných orgánov ochrany prírody a ŽP.    [LINK]


     august 2010


     • pridané:     Česko-slovenské stretnutie strážcov chránených území    --VÝZVA--

     • Milí kolegovia, strážcovia, ochranári,
      v mene organizačného výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska a Asociace strážců přírody České republiky Vás čo najsrdečnejšie pozývame na Česko-slovenské stretnutie strážcov chránených území, ktoré sa bude konať v dňoch 10-12. septembra 2010 na Veľkej Javorine, kde sa stretajú nielen hranice oboch našich republík, ale aj hranice CHKO Biele Karpaty a CHKO Bílé Karpaty.
      Cieľom stretnutia je prerokovať problémy, s ktorými sa strážcovia pri výkone služby stretávajú, stanoviť potreby nevyhnutné na kvalitný výkon služby a vypracovať a odovzdať spoločné memorandum strážcov určené obom ministrom životného prostredia Českej republiky a Slovenskej republiky. Samozrejmosťou našich strenutí je však nielen výmena pracovných skúseností, ale aj rôzne spoločenské a športové podujatia, okorenené tentokrát aj menšou brigádou pre CHKO Biele / Bílé Karpaty.
      Vyplnenú prihlášku prosíme OBRATOM zaslať na mailovú adresu dan.hartansky@sopsr.sk, nakoľko je treba urýchlene zajednať ubytovanie a stravu na chate.
      - [POZVÁNKA] - [PRIHLÁŠKA] - [VÝZVA] - [PROGRAM] -


     apríl 2010


     • pridané správa o účasti našich strážcov na sčítaní veľkých šeliem v Beskydoch [LINK]
     • pridaný spravodaj IRF "Guardaparque 2/2010" - [link]
     • Strážca NAPANT a člen výboru ASCHÚS Mgr. Dan Harťanský organizuje druhý turnus preškolenia členov stráže prírody a strážcov ŠOP SR. Termín je 21.4. (streda), téma "Riešenie a predchádzanie konfliktom pri výkone strážnej služby". Bližšie informácie podá D.Harťanský.


     marec 2010


     • 7.-9.4.2010 sa uskutoční v Moravskom krase stretnutie terénnych pracovníkov a strážcov prírody. Záujemcovia o účasť na tejto akcii našej partnerskej českej Asociácie sa môžu hlásiť u Zdena Pochopa. Info a pozvánka tu: [LINK]
     • Strážca NAPANT a člen výboru ASCHÚS Mgr. Dan Harťanský organizuje preškolenie členov stráže prírody a strážcov ŠOP SR. Termín pre členov SP je prioritne 27.3. (sobota), pre profesionálnych strážcov 30.3. (utorok), účasť je však možná v termíne podľa výberu. Bližšie informácie podá D.Harťanský, program tu: [LINK]


     február 2010


     • 20. februára 2010 sa konalo 20.stretnutie ASCHUS - info a závery v "Kronike" [LINK]
     • Kto je strážca a člen stráže prírody ? - leták vydaný ASCHUS, v elektronickej podobe [LINK]; (možnosť vytlačiť obojstranne A4, poskladať do formy skladačky na 1/3)


     • Vlado GolianPosledné ahoj - Dňa 14.2.2010 po dlhotrvajúcej zákernej chorobe vo veku nedožitých 61 rokov rady dobrovoľných strážcov NAPANTu navždy opustil dlhoročný člen Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, stráže prírody a člen ASCHÚS Vladimír Golian (22.8.1949 - 14.2.2010), ktorého sme poznali viac pod prezývkou Gogo. Členom stráže prírody bol od roku 1998 do roku 2003 a v jej radoch bol ten, kto prinášal nové nápady a myšlienky ako zlepšiť prácu a ako čo najlepšie prírode pomôcť. Všetci strážcovia ho považovali za toho, kto vie, čo treba urobiť a koho rady treba poslúchnuť.
      Bol vždy tam, kde bolo treba - v službe, na brigáde, na schôdzi, no nezabudnuteľný bol aj jeho "rangerský" guľáš, ktorý varieval na schôdzach stráže prírody, brigádach, ale aj na výchovných podujatiach ako Rangerský deň a Európsky deň národných parkov.
      Vladko budeš nám chýbať a ďakujeme!
     • pridaný spravodaj IRF "Guardaparque 1/2010" - [link]

     január 2010


     november 2009

     • zasadnutie výboru ASCHUS sa uskutočnilo 3.11.2009 - záznam tu [link]
     • začiatkom novembra 2009 sa konal VI. Celosvetový kongres strážcov - informácie tu [link]

     jún 2009

     • pridaná správa o konaní stretnutia na Zbojskách od Ľuba Ruttkaya [link]

     máj 2009

     • stretnutie ASCHUS a tréning strážcov sa uskutoční 29.-31.5.2009 v lokalite Zbojská - pozvánka a program tu [link], návratku je potrebné poslať mailom na adresu Asociácie do 27.5.2009 alebo doručiť ktorémukoľvek členovi výboru
     • pridané špeciálne vydanie spravodaja "The Thin Green Line" [*.doc, 89 kb] a list ohladom nominácie reprezentatov do výboru IRF [*.doc, 148 kb]
     • pridaný spravodaj IRF "Guardaparque 5/09" - [link]

     apríl 2009

     • naši členovia sa zúčastnili Valnej hromady Českej Asociácie strážcov - správa tu [link]
     • zasadnutie výboru ASCHUS sa uskutočnilo 15.4.2009 - záznam tu [link]
     • info - smutná správa o úmrtí jedného zo zakladateľov IRF, pána Ricka Gale - jeden zo signatárov deklarácie vzniku International Ranger Federation v r.1992 zomrel 27.3.2008 na srdcový infarkt vo svojom dome v Boise (Idaho, USA) [širšia správa, vrátane ext.odkazov]
     • pridaný spravodaj IRF "Guardaparque 3/09" - [link]

     marec 2009

     • info - ponuka publikácií vydavateľstva Ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity na stránke Martinus.sk
     • pridané informácie o zimnej olympiáde strážcov [link]
     • pridaný spravodaj IRF - The Thin Green Line 2009/1 (January - March) [link]
     • dostali sme pozvánku na výročné stretnutie českých strážcov prírody - [link], záujemcovia, hláste sa u členov výboru
      - kritériá výberu účastníkov

     info


      prostredníctvom Michala Skalku z českej Asociácie nám prišla ponuka z anglického Losehill na kurz angličtiny. Tu si môžete stiahnuť ponukový list. Michal k tomu dodáva: "Kdysi jsem na podobném kurzu byl a byl vynikající. Rozhodně za to stál. Kurzovné však tomu odpovídá ... :-( ... pokud by ale někdo věděl jak na to sehnat peníze, bylo by velká škoda toho nevyužít... Zkusíme na podzim připravit jazykový kurz pro členy asociace někde tady v Krkonoších za částku menší a tím polezeme proslulému Losehill Hall do zelí ;-) ."

     február 2009

     • pridaný spravodaj IRF "Guardaparque 2/09" a informácie o medzinárodnom dianí v Junior Ranger Network - [link]

     info


      ASCHUS bola prijatá za člena Ekofóra - siete environmentálnych mimovládnych organizácií

     január 2009

     • pridaný nový spravodaj IRF "Guardaparque" na stiahnutie vo formáte pdf a doc - [link]

     november 2008

     • XIX. Valné zhromaždenie Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa uskutočnilo dňa 29.11.2008 v Banskej Bystrici. [program] [závery]

     • - II. European Ranger Seminar - druhý európske stretnutie strážcov sa bude konať v dňoch 14.-20.9.2008. K nahliadnutiu je program. Prihlásiť sa je možné prostredníctvom registračného formulára. Organizátori pripravili "cestou" na miesto konania možnosť prehliadky Budapešti a po ukončení podujatia bohatý post-program. V záujme získavania medzinárodných skúseností, v kontexte a náväznosti na nedávno skončenú konferenciu ASCHÚS je účasť slovenských zástupcov žiadúca.
     jún 2008

     • - medzinárodná konferencia k 10 rokom činnosti ASCHÚS sa konala v dňoch 4.-7.6.2008 v CHKO BR Poľana. Bližšie informácie tu.
     máj 2008

     • - kvôli príprave konferencie sa uskutočnili stretnutia výboru a prebiehala čulá mailová komunikácia medzi organizátormi.
     apríl 2008

     • - Napadnutie strážcu ŠOP SR pri výkone služobných povinností - autentický záznam zo Zádielskej doliny. Skutok sa stal 9.2.2008, o priebehu vyšetrovania vás budeme informovať.

     marec 2008

     • - prihlášky na slávnostnú konferenciu ASCHUS je potrebné poslať do 15.4. Termín konania je stanovený na 4.-7.6.2008. Bližšie informácie, vrátane prihlášky na konferenciu v 2. cirkulári
     • - na základe rozhodnutia Výboru bol zaslaný list ministrovi ŽP SR, so žiadosťou o zlepšenie postavenia a pracovných podmienok strážcov v chránených územiach SR. K zaslanému listu bola vydaná tlačová správa.
     • - zasadnutie výboru Asociácie sa konalo dňa 5.3. v Tatranskej Javorine. Hlavným bodom programu bol stav a následné kroky príprav konferencie.

     február 2008

     • - vzhľadom na problémy s rezerváciou priestorov bolo nutné o týždeň posunúť termín slávnostnej konferencie. Bližšie informácie, vrátane opravenej prihlášky na konferenciu v 1. cirkulári

     január 2008

     • 25.januára sa v Brezne stretol prípravný výbor konferencie k 10 rokom existencie ASCHUS. Bližšie informácie, vrátane prihlášky na konferenciu v 1. cirkulári

     november 2007

     • Spracovaný a zaradený záznam z XVIII.stretnutia ASCHÚS. Závery a bližšie informácie v Kronike

     október 2007

     • Výbor ASCHUS sa stretol 26.9.2007. Závery a bližšie informácie na stránke Aktivity
     • na stránky pridané informácie o seminári strážcov v rumunskom Retezate a konferencii Europarcu. Linky v aktualitách.

     júl 2007

     • Výbor ASCHUS sa stretol 18.7.2007. Závery a bližšie informácie na stránke Aktivity
     • Na základe mailu od Rigmor Solen pripájame upresňujúce informácie o seminári strážcov na jeseň v rumunskom Retezate. Termín registrácie je predĺžený do 1.augusta.
      [Program seminára], [registračný formulár] na stiahnutie.

     jún 2007

     máj 2007

     • V rámci medzinárodnej spolupráce bola na Asociáciu doručená pozvánka na tréningový seminár pre strážcov, ktorý sa bude konať v septembri v rumunskom Retezate.
      Po ukončení podujatia je pre delegátov možnosť zúčastniť sa doplnkových exkurzií. Pokyny a kontakty sú uvedené v prílohách: [program seminára]   [doplnkové exkurzie]

     apríl 2007

     marec 2007

     február 2007

     • dokončený bol Spravodaj Ranger - vzhľadom na rôzne zmeny a aktuality v ŠOP SR bolo vydanie posunuté z konca roku 2006 na neskoršie obdobie.
      Okrem správ z činnosti a života organizácie sú v ňom zhrnuté aj základné informácie týkajúce sa zmien v ŠOP SR.

     január 2007

     • 29.1.2007 sa v Liptovskom Hrádku konalo mimoriadne zasadnutie výboru a dozornej rady ASCHÚS, na ktorom bolo zostavené vyhlásenie Asociácie k pripravovaným zmenám v ŠOP SR a prepúšťaniu zamestnancov. List s výzvou bol adresovaný ministrovi ŽP, gen.riaditeľovi ŠOP SR a predsedovi PV SOZKaSO
     • dopracovaný a odoslaný bol list gen.riaditeľovi ŠOP SR s návrhmi na zlepšenie podmienok a činnosti strážnej služby

     december 2006

     • konalo sa zasadnutie výboru a dozornej rady, na ktorom boli rozobraté materiály a konkretizované závery zo XVII.stretnutia; 13.12.2006

     november 2006

     • XVII.stretnutie ASCHÚS sa konalo 11.11.2006 v Banskej Bystrici
     • pridané materiál "Stav strážnej služby, katalóg stáží a časové využitie strážcov pri správach NP a CHKO"
     • pridané aktuality
     júl 2006

     • pridané informácia k materiálu „Strážna služba pri správach NP a CHKO na Slovensku v roku 2006“
     • pridané linky-odkazy

     jún 2006

     máj 2006

     apríl 2006

 • Novinky

 • Organizácia

 •      - ako sa stať členom

 • História

 • Aktivity

 • Spolupráca

 • Spravodaj

 • IRF

 • Kontakty

 • Napíšte nám

 • lang: english