logo

Od roku 2001 nepravidelne vychádza spravodaj ASCHÚS "Slovenský Ranger". Prináša aktuálne informácie o dianí Asociácie, najmä závery z jednotlivých stretnutí, doplnené o skúsenosti z každodennej činnosti strážcov, články zo zahraničia, ako aj aktualizované základné dokumenty organizácie. Nie je určený len členom Asociácie, ale ako informačný zdroj slúži aj pre potreby zamestnávateľa (Štátna ochrana prírody SR - ŠOP SR). Distribuovaný je v tlačenej podobe strážcom - zamestnancom jednotlivých Správ NP a CHKO, členom z radov dobrovoľníkov a vedeniu ŠOP SR. Prístupný je aj v elektronickej podobe vo formáte pdf.
Jednotlivé vydané čísla:

Spravodaj 1/2001

Spravodaj 2/2001

Spravodaj 1/2003

Spravodaj 2/2003

Spravodaj 1/2006-2007 - so špeciálnou prílohou

(pozn. v jednotlivých vydaniach Spravodaja sú pre účely zverejnenia na webstránkach vymazané citlivé údaje, ako napr. súkromné adresy a telefónne čísla členov Asociácie)

  • Novinky

  • Organizácia

  • História

  • Aktivity

  • Spolupráca

  • Spravodaj

  • IRF

  • Kontakty

  • Napíšte nám

  • lang: english